Ejerservitut

Ejerservitut refererer til en rettighed eller pligt, som er knyttet til ejendommen, og som kan gælde for ejeren eller for andre personer. Det kan fx være en pligt for ejeren til at lade naboerne benytte en vej eller sti, der går gennem ejendommen, eller en rettighed for ejeren til at få strøm fra en naboens transformatorstation. Ejerservitutet er en juridisk bindende aftale, som er tinglyst på ejendommen og som er gældende, indtil det bliver ophævet eller ændret.

Læs alt om servitutter på ejendom her.