Personbog

En personbog er et begreb inden for jura og ejendomsret, som refererer til en registerbog, der indeholder oplysninger om en persons ejendomsmæssige rettigheder og forpligtelser. En personbog kan også kaldes for en tingbog eller en tinglysningsbog.

Registrering af ejendomsmæssige rettigheder og forpligtelser

I personbogen registreres forskellige rettigheder og overdragelser af ejendom, herunder fast ejendom og løsøre. Det kan for eksempel være køb og salg af fast ejendom, pant i fast ejendom, ægtepagter, virksomhedspant og værgemål. Personbogen fungerer som en slags dagbog over en persons formueforhold.

Tinglysning i Personbogen

Tinglysningen af disse oplysninger sikrer, at de er offentligt tilgængelige og kan danne grundlag for rettigheder og forpligtelser mellem forskellige parter. Personbogen er derfor et vigtigt redskab i ejendomsretten og sikrer en vis retssikkerhed.

Det er almindeligt, at personbogen opbevares elektronisk og kan tilgås online. Dette giver nem adgang til oplysningerne og gør det lettere at søgeinformation om en persons ejendomsmæssige rettigheder og forpligtelser.

Køb og salg af fast ejendom

Nogle af de mest almindelige oplysninger, der bliver tinglyst i personbogen, er køb og salg af fast ejendom. Når en person køber eller sælger en bolig, bliver denne transaktion tinglyst i personbogen. Dette er vigtigt, da det sikrer, at både køber og sælger får rettigheder og forpligtelser i forbindelse med ejendommen.

Pant i fast ejendom

En anden vigtig type oplysning, der kan blive tinglyst i personbogen, er pant i fast ejendom. Når en person tager et lån i en bank og bruger sin bolig som sikkerhed, bliver pantet tinglyst i personbogen. Dette betyder, at banken har ret til at sælge ejendommen, hvis lånet ikke bliver betalt tilbage.

Ægtepagter

Ægtepagter er også en type oplysning, der kan blive tinglyst i personbogen. Ægtepagter er en aftale mellem ægtefæller om, hvordan deres formue skal fordeles i tilfælde af skilsmisse eller død. Ved at tinglyse ægtepagten sikrer parterne, at aftalen er retsgyldig og kan håndhæves.

Virksomhedspant

Virksomhedspant er en oplysning, der kan blive tinglyst i personbogen, når en virksomhed tager lån og bruger sine aktiver som sikkerhed. Dette kan for eksempel være virksomhedens inventar, maskiner eller køretøjer. Ved at tinglyse virksomhedspant får långiver rettigheder over virksomhedens aktiver og kan inddrive sit lån i tilfælde af, at virksomheden ikke kan betale tilbage.

Værgemål

Værgemål er en anden type oplysning, der kan blive tinglyst i personbogen. Værgemål er en retlig foranstaltning, der bliver indført, når en personikke er i stand til at varetage sine egne interesser på grund af enten fysisk eller mental svækkelse. Når et værgemål bliver tinglyst i personbogen, betyder det, at den pågældende person ikke længere har fuld rådighed over sin formue og ejendom. Værgen bliver ansvarlig for at forvalte personens formue og træffe beslutninger på hans eller hendes vegne.

Tinglysning og retssikkerhed

Tinglysning i personbogen er en vigtig proces, der sikrer retssikkerhed og gør det muligt for forskellige parter at få adgang til og finde oplysninger om en persons ejendomsmæssige situation. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Tinglysning kun gælder for fast ejendom og ikke for løsøre.

Procedure for at tinglyse i personbogen

For at kunne tinglyse rettigheder og overdragelser af ejendom i personbogen, skal man indsende en tinglysningsbegæring til tinglysningsretten. Tinglysningsbegæringen skal indeholde nødvendige oplysninger om ejendommen eller rettigheden, der skal tinglyses, samt dokumentation for at man har ret til at tinglyse.

Når tinglysningsbegæringen er godkendt, bliver oplysningerne indført i personbogen og får dermed retsvirkning overfor andre parter.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Tinglysning kun er en registrering af oplysninger og ikke en garanti for ejendomsret eller gyldighed af en aftale.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.