Ligeretsgrundsætning

Ligeretsgrundsætningen er et juridisk princip, der indebærer, at aktionærer eller anpartshavere i et selskab har ret til at blive behandlet lige i visse situationer. Dette princip sikrer, at aktionærerne eller anpartshaverne med samme størrelse af ejerandele i et selskab har de samme rettigheder og fordele.

Hvad betyder ligeretsgrundsætningen for aktionærer?

Ligeretsgrundsætningen sikrer, at alle aktionærer eller anpartshavere i et selskab med samme størrelse af ejerandele behandles ens og har lige afgang til information, indflydelse og økonomiske fordele. Princippet er relevant, når der træffes beslutninger eller foretages handlinger, der påvirker aktionærernes eller anpartshavernes rettigheder og interesser.

Eksempler på, hvornår grundsætningen om ligeret finder anvendelse:

I nævnte tilfælde skal ligeretsgrundsætningen sikre, at ingen aktionærer eller anpartshavere favoriseres eller diskrimineres, og at deres rettigheder og interesser respekteres i overensstemmelse med deres ejerandele i selskabet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.