Ligelighedsgrundsætning

Ligelighedsgrundsætningen inden for konkursretten er et juridisk princip, der handler om at sikre lige behandling af kreditorerne i et konkursbo. Når en virksomhed eller en person bliver erklæret konkurs, og deres aktiver bliver realiseret for at betale tilbage til kreditorerne, sikrer ligelighedsgrundsætningen, at kreditorerne behandles retfærdigt og lige.

Praksis

I praksis betyder det, at aktiverne sælges, og indtægterne bruges til at betale kreditorernes krav i en retfærdig og proportional fordeling. Kreditorerne kan ikke favoriseres, men de behandles ensartet inden for rammerne af Konkursloven. Visse kreditorer kan have ret til fortrinsbetaling, som er fastsat ved lovgivning og sikkerhedsrettigheder.

Nøgleord til hjælp

Nøgleordene, der er relevante for ligelighedsgrundsætningen, inkluderer:

  • Konkursbo – Et konkursbo henviser til den samling af aktiver, der tilhører den insolvente virksomhed eller person og er til rådighed for at dække kreditorernes krav i konkursbehandlingen.
  • Aktiver – Aktiverne i konkursboet inkluderer alt, hvad der kan realiseres for at generere midler til at betale kreditorerne. Dette kan omfatte ejendom, udstyr, kontanter, varelager og andre værdier.
  • Fortrinsret – Visse kreditorer kan have fortrinsret til at modtage betaling fra konkursboet. Dette kan være baseret på specifikke lovbestemmelser, sikkerhedsrettigheder eller privilegier, der giver dem fortrinsret over andre kreditorer ved fordelingen af aktiverne.
  • Kreditorer – Kreditorerne er de personer eller virksomheder, der har et økonomisk krav mod den insolvente virksomhed eller person. Dette kan omfatte leverandører, ansatte, banker, långivere og andre, der har udestående fordringer.

Ligelighedsgrundsætningen sikrer, at kreditorerne behandles lige, når aktiverne i konkursboet fordeles.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.