Konkursorden

Konkursordenen refererer til den rækkefølge, hvor kreditorer i en konkursbehandling har ret til at få dækket deres krav mod konkursboet. Konkursordenen er fastsat i Konkursloven og opdelt i forskellige konkursklasser, hvor kreditorerne i de højere klasser har fortrinsret til at få dækket deres krav før kreditorerne i de lavere klasser.

Hvis der ikke er tilstrækkelige midler i boet til at dække alle krav, vil kreditorerne i de lavere klasser ikke kunne få dækket deres krav.