Konkursorden

Konkursordenen refererer til den rækkefølge, hvor kreditorer i en konkursbehandling har ret til at få dækket deres krav mod konkursboet. Konkursordenen er fastsat i Konkursloven og opdelt i forskellige konkursklasser, hvor kreditorerne i de højere klasser har fortrinsret til at få dækket deres krav før kreditorerne i de lavere klasser.

Hvis der ikke er tilstrækkelige midler i boet til at dække alle krav, vil kreditorerne i de lavere klasser ikke kunne få dækket deres krav.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.