Konkursklasser

Konkursklasser er en betegnelse for de forskellige grupper, som kreditorerne i en konkursbehandling kan opdeles i. Konkursklasserne er baseret på kreditorernes rettigheder og prioriteringer i forhold til at få dækket deres krav mod konkursboet.

Konkursklasserne i Danmark er opdelt i fire grupper, herunder;

  1. Særlige pantegældsklasser - Der tale om kreditorer, som er dækket af sikkerhedsstillelse som pant eller auktion. Det er en særlig sikkerhed i det pågældende aktiv, som konkursboet er i besiddelse af. Det kan være pant i fast ejendom eller køretøjer.
  2. Almindelige klasser – Består af kreditorer, der har leveret varer eller tjenesteydelser til konkursdebitor i den periode, hvor betalingsstandsning indtraf og frem til begæringen om konkursbehandling. Herunder falder også de ansatte i virksomheden, som har krav på løn og feriepenge.
  3. Efterstillede kreditorer – Består af kreditorer, der har krav på betaling for kreditter eller lån, som konkursdebitor har optaget inden konkursbehandlingens begyndelse.
  4. Betingede kreditorer – Forbeholdt kreditorer, som ikke hører under de øvrige klasser. Det kan for eksempel være kreditorer, der har et krav på erstatning eller godtgørelse.

Prioriteringen i konkursklasserne betyder, at de kreditorer, der er placeret i de højere klasser, vil have fortrinsret til at få dækket deres krav, før kreditorerne i de lavere klasser. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler i boet til at dække alle krav, vil kreditorerne i de lavere klasser ikke kunne få dækket deres krav.

Konkursklasser i konkursbehandling

Konkursklasser er en vigtig faktor i en konkursbehandling, da de bestemmer, hvilke kreditorer der har prioritet til at få dækkes deres krav mod konkursboet. Konkursklasserne er fastsat ved lov og er baseret på kreditorernes rettigheder og prioriteringer i forhold til at få dækket deres krav mod konkursboet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.