Konkursklasser

Konkursklasser er en betegnelse for de forskellige grupper, som kreditorerne i en konkursbehandling kan opdeles i. Konkursklasserne er baseret på kreditorernes rettigheder og prioriteringer i forhold til at få dækket deres krav mod konkursboet.

Konkursklasserne i Danmark er opdelt i fire grupper, herunder;

  1. Særlige pantegældsklasser - Der tale om kreditorer, som er dækket af sikkerhedsstillelse som pant eller auktion. Det er en særlig sikkerhed i det pågældende aktiv, som konkursboet er i besiddelse af. Det kan være pant i fast ejendom eller køretøjer.
  2. Almindelige klasser – Består af kreditorer, der har leveret varer eller tjenesteydelser til konkursdebitor i den periode, hvor betalingsstandsning indtraf og frem til begæringen om konkursbehandling. Herunder falder også de ansatte i virksomheden, som har krav på løn og feriepenge.
  3. Efterstillede kreditorer – Består af kreditorer, der har krav på betaling for kreditter eller lån, som konkursdebitor har optaget inden konkursbehandlingens begyndelse.
  4. Betingede kreditorer – Forbeholdt kreditorer, som ikke hører under de øvrige klasser. Det kan for eksempel være kreditorer, der har et krav på erstatning eller godtgørelse.

Prioriteringen i konkursklasserne betyder, at de kreditorer, der er placeret i de højere klasser, vil have fortrinsret til at få dækket deres krav, før kreditorerne i de lavere klasser. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler i boet til at dække alle krav, vil kreditorerne i de lavere klasser ikke kunne få dækket deres krav.

Konkursklasser i konkursbehandling

Konkursklasser er en vigtig faktor i en konkursbehandling, da de bestemmer, hvilke kreditorer der har prioritet til at få dækkes deres krav mod konkursboet. Konkursklasserne er fastsat ved lov og er baseret på kreditorernes rettigheder og prioriteringer i forhold til at få dækket deres krav mod konkursboet.