Betalingsstandsning 

Betalingsstandsning referer til den situation, hvor en virksomhed kan gå i betalingsstandsning, hvis virksomheden ikke har penge til at betale sine kreditorer. Det indebærer, at virksomheden i en periode får udsat sine betalinger og ikke skal betale sin gæld. Virksomheden kan i stedet fokusere på at forbedre sin økonomi. Begrebet anvendes ikke længere men dækker i stedet over det, der hedder rekonstruktion.