Leverandørprivilegiet

Leverandørprivilegiet er et retligt princip, der giver leverandører fortrinsret i tilfælde af en virksomheds konkurs eller insolvens. Det indebærer, at leverandører har en prioriteret ret til at modtage betaling for de varer eller tjenesteydelser, de har leveret til den konkursramte virksomhed, før andre kreditorer bliver tilgodeset.

Formål

Formålet med leverandørprivilegiet er at sikre, at leverandører ikke lider urimelige tab som følge af en virksomheds insolvens eller konkurs. Det er en mekanisme, der balancerer kreditorernes interesser og bidrager til en mere retfærdig fordeling af aktiverne i en konkursbehandling.

Relaterede ord

Konkursklasser

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.