Kreditormora

Begrebet "kreditormora" eller "fordringshavermora" henviser til en situation, hvor fordringshaveren (kreditor) er ansvarlig for forsinkelsen i en aftale. Det indebærer, at kreditor ikke opfylder sine forpligtelser rettidigt, hvilket fører til en forsinkelse i aftalens udførelse.

I disse tilfælde kan debitor (skyldneren) gøre indsigelse og påberåbe sig kreditormoraen som et juridisk forsvar eller rettighed. Det betyder, at debitor kan hævde, at kreditorens egen forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelserne har forårsaget forsinkelsen i aftalen og derfor bør bære ansvaret for eventuelle konsekvenser eller skader som følge heraf.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.