Kreditaftale

En kreditaftale er en aftale mellem en kreditgiver og en låntager, hvor kreditgiveren giver låntageren en finansiel ydelse i form af et lån eller en kredit. En kreditaftale kan omfatte forskellige typer af lån og kreditter, såsom forbrugslån, billån, realkreditlån, kreditkort eller andre former for lån og kreditter.

Kreditaftale

Hvad er en kreditaftale?

En kreditaftale er en juridisk bindende aftale mellem en låntager og en långiver, hvor långiveren giver sin tilladelse til at udlåne penge eller yde kredit til låntageren. Kreditaftalen fastsætter betingelserne for lånet, herunder renter, gebyrer, tilbagebetalingsbetingelser og eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.

Der findes forskellige typer af kreditlån, herunder;

 • Forbrugslån – Et lån, der normalt er beregnet til personligt forbrug.
 • Boliglån – Et lån, der normalt er beregnet til at finansiere køb eller renovering af en bolig.
 • Billån – Et lån, der normalt er beregnet til at finansiere køb af en bil eller et køretøj.
 • Studielån – Et lån, der normalt er beregnet til at finansiere studieomkostninger.
 • Realkreditlån - Et lån, der er sikret af en ejendom, som normalt er beregnet til at finansiere køb eller renovering af fast ejendom.
 • Erhvervslån – Et lån, der normalt bruges til at finansiere virksomhedens drift og investeringer.

Hvem kan indgå kreditaftaler?

Kreditaftaler kan indgås mellem forskellige parter såsom finansielle institutioner og private personer eller virksomheder. Kreditaftaler er reguleret af Kreditaftaleloven, som fastlægger de juridiske krav og betingelser, der skal være opfyldt for at oprette en gyldig kreditaftale. Loven omfatter krav til information, som kreditgiveren skal give låntageren.  

Krav til information i aftalen

En kreditaftale skal indeholde visse oplysninger for at være gyldig og retsgyldig. Nogle af de vigtigste oplysninger, der skal inkluderes i en kreditaftale, er følgende;

 • Information om långiver og låntager.
 • Beløbet, der er udlånt eller ydet som kredit.
 • Betingelserne for tilbagebetaling, herunder rentesats, afdragsperiode, gebyrer og andre omkostninger
 • Oplysninger om eventuelle sikkerhedsstillelser, der er nødvendige for at sikre lånet, som pant i fast ejendom, bil eller andre aktiver.
 • Eventuelle betingelser eller vilkår, der kan påvirke tilbagebetalingen af lånet, såsom mulighed for tidlig tilbagebetaling eller ændring af rentesatsen.
 • Oplysninger om låneaftalens varighed og betingelserne for dens ophør.
 • Eventuelle krav til forsikring eller andre foranstaltninger, der skal tages for at beskytte långiveren mod risiko.

Det er vigtigt at læse og forstå alle betingelserne i en kreditaftale, inden man underskriver den. Hvis der er noget, man ikke forstår, eller hvis man er i tvivl om noget, bør man søge rådgivning fra en professionel finansiel rådgiver eller advokat, inden man accepterer kreditaftalen.

Opsigelse af en kreditaftale

Både låntageren og långiveren har ret til at opsige en kreditaftale i henhold til loven, men der er visse betingelser, der skal overholdes.

For låntageren gælder det, at en tidsubegrænset kreditaftale kan opsiges uden omkostninger, medmindre der er indgået en anden aftale. Opsigelsesperioden for låntageren er fastfat til 1 måned.

Kreditgiveren kan også opsige kreditaftalen, dog skal opsigelsen ske på skrift og med mindst 2 måneders varsel.  Derudover har kreditgiveren også mulighed for at opsige aftalen af objektivt begrundede årsager. I sådanne tilfælde skal forbrugeren underrettes skriftligt om ophøret.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.