Konventionalproces

En konventionalproces betegner processen, hvor parterne i en tvist eller uoverensstemmelse i stedet for at indlede en retssag, vælger at følge en aftalt procedure for at løse konflikten. Proceduren er fastlagt i en kontrakt mellem parterne og bestemmer, hvordan tvisten skal håndteres, herunder for eksempel mediation eller voldgiftsret.

Formål

Formålet med en konventionalproces er ofte flerfoldigt. Det kan anvendes til;

  • At fastsætte klare og tydelige erstatningsbetingelser i tilfælde af en parts misligholdelse af en kontrakt.
  • At undgå omkostningerne og usikkerheden ved en retssag, hvis der skulle opstå tvister.
  • At finde en hurtigere og mere effektiv måde at løse en konflikt på.
  • At bevare en god relation samt erhvervsskik mellem parterne.

Det er vigtigt at understrege, at en konventionalproces kun kan bruges, hvis parterne allerede har en aftale om det, og at en sådan aftale typisk vil være nedskrevet i en kontrakt eller en anden form for aftale mellem parterne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.