Mediation

Mediation er en proces med forhandlinger eller forligsforhandlinger, hvor en neutral tredjepart, kendt som en mediator, hjælper parter i konflikt med at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning. Det kan anvendes i forskellige sammenhænge, såsom juridiske tvister, konflikter på arbejdspladsen eller familiemæssige anliggender.