Kontrollerede transaktioner

Kontrollerede transaktioner referer til økonomiske transaktioner mellem relaterede parter, hvor mindst én af parterne har bestemmende indflydelse over den anden part. Disse transaktioner er underlagt særlige regler og forpligtelser i henhold til Skattekontrollovens bestemmelser.

Hvad er kontrollerede transaktioner?

Ifølge Skattestyrelsen er kontrollerede transaktioner de handelsmæssige og økonomiske transaktioner mellem personer eller selskaber, hvor der er bestemt indflydelse mellem parterne. Disse transaktioner kan involvere både fysiske personer og juridiske personer eller mellem forskellige juridiske personer.

Eksempler på kontrollerede transaktioner omfatter:

 • Køb og salg af aktiver, såsom bil, båd og andre værdigenstande.
 • Samhandel mellem hovedaktionæren selskabet og udbetaling af udbytte.
 • Renteindtægter og -udgifter relateret til lån mellem parterne.
 • Mellemregning, herunder udlæg og gældsafregning.
 • Personalegoder, såsom firmabiler, firmatelefoni o.l.
 • Udlejning af erhvervslokaler eller jordejendom

Hvem skal indberette kontrollerede transaktioner?

Indberetning af kontrollerede transaktioner er nødvendig for de parter, der er involveret i sådanne transaktioner i henhold til skattekontrollovgivningen. Det inkluderer normalt både selskaber og personer, der opfylder visse kriterier for bestemmende indflydelse.

Følgende fysiske og juridiske personer skal indberette kontrollerede transaktioner:

 • Selskaber – Dette inkluderer juridiske enheder som aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskabsformer. Selskaber, der har bestemmende indflydelse over andre enheder, eller som er under bestemmende indflydelse fra andre enheder, skal normalt indberette kontrollerede transaktioner.
 • Hovedaktionærer – Hovedaktionærer, der ejer en betydelig andel af aktierne i et selskab og har indflydelse på selskabets beslutninger, skal indberette transaktioner mellem sig selv og selskabet.
 • Nære familiemedlemmer – Nogle jurisdiktioner kan kræve indberetning af kontrollerede transaktioner mellem selskaber og nære familiemedlemmer af hovedaktionærer eller ejere, da sådanne transaktioner også kan være underlagt reglerne om kontrollerede transaktioner.
 • Kulbrinteskattepligtige virksomheder – Selskaber, der er involveret i kulbrintesektoren, såsom olie- og gasvirksomheder, kan have særlige regler og krav om indberetning af kontrollerede transaktioner på grund af den komplekse karakter af deres forretningsaktiviteter.
 • Virksomhedspartnere – Partnere i partnerskaber eller lignende samarbejdsenheder kan også være forpligtet til at indberette transaktioner, især hvis en partner har betydelig indflydelse over samarbejdet.

Eksempel: Forestil dig, at du ejer 60 procent af aktierne i et teknologiselskab, og din ven ejer de resterende 40 procent. Selskabet har brug for at leje kontorlokaler, som du ejer. Lejeaftalen mellem dit selskab og din vens selskab betragtes som en kontrolleret transaktion på grund af din bestemmende indflydelse i begge selskaber.

Formål

Skattekontrollovens bestemmelser har til formål at sikre, at skattepligtige i kontrollerede transaktioner ikke misbruger deres bestemmende indflydelse til at opnå skattemæssige fordele. Ved at indsende oplysningsskemaet giver selskaber og personer skattemyndighederne mulighed for at vurdere, om transaktionerne er korrekt dokumenteret og prissat.

Transfer pricing

Når kontrollerede transaktioner finder sted, er det afgørende, at de er i overensstemmelse med transfer pricing-regler. Transfer pricing- er designet til at fastsætte prisen for transaktioner mellem relaterede parter. Dette er afgørende for at sikre, at prisen er i overensstemmelse med markedsvilkårene og undgår potentielle skattemæssige konsekvenser.

Hvordan indberettes en kontrolleret transaktion?

Det er vigtigt at bemærke, at indberetning af kontrollerede transaktioner varierer afhængigt af, om du er en skattepligtig juridisk eller fysisk person.

Hvis du repræsenterer en juridisk enhed, skal du benytte TastSelv på Selskabsskat og indsende dine indberetninger herfra. Det er den almindelige metode for de fleste selskaber. Dog er der en undtagelse, da andelsselskaber og kulbrinteskattepligtige virksomheder skal udfylde og indsende en specifik blanket med nummeret 05.021. Download blanketten som PDF her.

Hvis du derimod er en skattepligtig fysisk person, skal du udfylde og indsende en anden blanket, nemlig blanket 04.021. Denne blanket er udarbejdet til individuelle skatteydere, der deltager i kontrollerede transaktioner.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.