Selskabsskat

Selskabsskat er en beskatningsform, der pålægges virksomheder baseret på deres indkomst eller overskud. Det er en skat, der opkræves af selskaber som en del af deres skattepligtige indkomst. I 2024 skal selskaber i Danmark betale 22 % i selskabsskat af deres overskud.

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat betegner den skattesats, som virksomheder betaler af deres skattepligtige indkomst eller overskud. Ligesom skattepligtige borgere i Danmark betaler personskat, skal virksomheder også betale selskabsskat af deres årlige indtjening.

Hvilke virksomheder skal betale selskabsskat?

Generelt set skal virksomheder, der er juridiske enheder og driver kommercielle aktiviteter, betale selskabsskat.

Typisk skal følgende typer virksomheder betale selskabsskat:

  • Aktieselskaber (A/S) – Aktieselskaber er selskaber, der er oprettet som separate juridiske enheder og har aktionærer, der ejer aktier i selskabet. Aktieselskaber er normalt underlagt selskabsskat og skal rapportere og betale skat af deres skattepligtige indkomst.
  • Anpartsselskaber (ApS) – Anpartsselskaber er selskaber, der også er oprettet som separate juridiske enheder, men ejerne ejer anparter i stedet for aktier. Anpartsselskaber er normalt også underlagt selskabsskat og skal rapportere og betale skat af deres skattepligtige indkomst.
  • Sparekasser – Sparekasser er finansielle institutioner, der fungerer som pengeinstitutter og yder finansielle tjenesteydelser såsom indlån og udlån. Sparekasser er normalt underlagt selskabsskat og skal betale skat af deres skattepligtige indkomst.
  • Brugsforeninger – Brugsforeninger er kooperative organisationer, hvor medlemmerne deler fælles interesser og deltager i fælles økonomiske aktiviteter. Brugsforeninger er også normalt selvstændigt skattepligtige og skal betale selskabsskat af deres skattepligtige indkomst.
  • Investeringsforeninger – Investeringsforeninger er finansielle institutioner, der indsamler midler fra investorer og investerer dem i forskellige finansielle instrumenter som aktier, obligationer eller ejendomme. Investeringsforeninger er normalt underlagt selskabsskat og skal betale skat af deres skattepligtige indkomst.
  • Fonde – Fonde, herunder velgørende fonde, der har til formål at støtte specifikke formål eller bidrage til samfundet, anses også for at være selvstændigt skattepligtige og skal betale selskabsskat af deres skattepligtige indkomst.

Undtagelser

Som udgangspunkt skal de fleste virksomheder betale selskabsskat af deres skattepligtige indkomst eller overskud. Dog kan der være visse undtagelser eller særlige forhold, der gør, at nogle virksomheder ikke skal betale selskabsskat.

Her er nogle eksempler:

  • Personligt ejede virksomheder – Personligt ejede virksomheder, hvor virksomhedens indkomst beskattes som personlig indkomst hos ejeren, kan være undtaget fra selskabsskat. I sådanne tilfælde betaler ejeren personlig indkomstskat i stedet for selskabsskat.
  • Enkeltmandsvirksomheder – Enkeltmandsvirksomheder, hvor der kun er én ejer og ingen juridisk adskillelse mellem virksomheden og ejeren, kan være undtaget fra selskabsskat. I stedet beskattes virksomhedens indkomst som personlig indkomst hos ejeren.
  • Non-profitorganisationer – Non-profit organisationer, der driver velgørende eller samfundsorienterede aktiviteter, kan være undtaget fra selskabsskat. Disse organisationer har typisk en anden juridisk status og er underlagt særlige skatteregler, der afspejler deres non-profit karakter.

Det altid vigtigt at konsultere en revisor eller en skatteekspert for at få præcis information om selskabsskat og eventuelle undtagelser eller undtagelsesregler, der kan gælde for specifikke virksomheder eller organisationer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.