Kollektiv overenskomst

En kollektiv overenskomst er en aftale om ansættelsesvilkår og arbejdsvilkår for ansatte mellem arbejdsgivere og fagforeninger eller lønmodtagerorganisationer. Formålet med en kollektiv overenskomst er at fastsætte vilkårene for medarbejdernes arbejde og ansættelse inden for en bestemt branche.

Hvad er en kollektiv overenskomst?

En kollektiv overenskomst er en aftale, der er indgået mellem en fagforening og en arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation på vegne af en gruppe medarbejdere. Sådan en aftale fastlægger ansættelsesvilkår og arbejdsvilkår for de ansatte i en bestemt branche eller virksomhed.

Hvilke typer af overenskomstaftaler findes der?

Der findes flere typer af kollektive overenskomster, som kan variere afhængigt af branche og fagforening. Her er nogle af de mest almindelige typer af kollektive overenskomster;

 • Branchekollektivaftale – En aftale, der dækker alle eller de fleste virksomheder inden for en bestemt branche, f.eks. byggeri, transport eller industri.
 • Virksomhedskollektivaftale – En aftale, der gælder for en specifik virksomhed og dens medarbejdere.
 • Lokal kollektivaftale – En aftale, der er indgået mellem en lokal fagforening og en lokal arbejdsgiver, f.eks. på en enkelt arbejdsplads eller inden for et bestemt geografisk område.
 • Funktionærkollektivaftale – En aftale, der specifikt gælder for funktionærer, der typisk er ansat i administrative stillinger.
 • Central aftale – En aftale, der dækker hele landet og er indgået mellem centrale fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer.

Hvad indeholder aftalen?

Kollektive overenskomster kan indeholde en lang række af bestemmelser og regler, der regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og medarbejderne. De typiske emner, som en kollektiv overenskomst kan indeholde er;

 • Løn – Aftalen kan fastsætte lønniveauet for medarbejderne og de forskellige elementer, som indgår i lønnen (grundløn, tillæg, overarbejdsbetaling, feriepenge mv.).
 • Arbejdstid – Aftalen kan fastsætte arbejdstiden og reglerne for overarbejde, fleksibilitet i arbejdstiden, pauser og hviletid.
 • Ferie – Aftalen kan fastsætte reglerne for ferie, herunder antallet af feriedage og reglerne for optjening og afholdelse.
 • Pension – Aftalen kan fastsætte reglerne for pensionsordninger og andre former for økonomisk kompensation for medarbejderne.
 • Uddannelse og efteruddannelse – Aftalen kan fastsættereglerne for uddannelse og efteruddannelse af medarbejderne.
 • Opsigelsesvarsler – Aftalen kan fastsætte reglerne for opsigelse og erstatning ved afskedigelse.
 • Andre arbejdsforhold – Aftalen kan også regulere andre arbejdsforhold, såsom sygefravær, barselsorlov, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ligebehandling og non-diskrimination mv.

Fordele

Der er mange fordele ved en kollektiv overenskomst, både for medarbejdere og arbejdsgivere. Kollektive overenskomster giver medarbejderne en stærkere forhandlingsposition i forhold til arbejdsgiveren. Ved at forhandle som en samlet enhed kan medarbejderne opnå bedre løn- og arbejdsvilkår.

Kollektive overenskomster bidrager til retfærdighed og ligebehandling på arbejdspladsen, uanset medarbejdernes stilling eller baggrund. Dette giver medarbejderne tryghed og forudsigelighed, ligesom det reducerer risikoen for misforståelser eller misnøje blandt medarbejderne.

Hvem er omfattet af en kollektiv overenskomst?

En kollektiv overenskomst kan gælde for en hel branche eller en specifik virksomhed, og den kan være både landsdækkende og lokal. Typisk forhandles overenskomsten på vegne af medlemmerne af en fagforening, og den forhandles med arbejdsgiveren eller arbejdsgiverorganisationen.

Er aftalen bindende?

Overenskomsten er en bindende aftale mellem overenskomstparterne og regulerer de ansattes og arbejdsgivernes rettigheder og pligter. Det er vigtigt at bemærke, at overenskomsterne ikke kan fravige lovgivningen, men de kan give de ansatte flere rettigheder end loven foreskriver.

Overenskomsterne forhandles typisk hvert andet eller tredje år, og parterne kan vælge at genforhandle eksisterende aftaler eller indgå nye aftaler.

Konsekvenser ved overenskomstbrud

Konsekvenserne ved overenskomstbrud kan variere afhængigt af overenskomstens indhold og omfanget af bruddet. Et brud kan resultere i krav om økonomisk kompensation til medarbejderne eller fagforeningen. Det kan også føre til retssager eller arbejdsnedlæggelser og strejker.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.