Juridisk person

Juridisk person er en betegnelse, der anvendes inden for selskabsretten til at beskrive en enhed eller organisation, som i henhold til loven har rettigheder og forpligtelser, der normalt er forbehold fysiske personer. En juridisk person kan være et selskab, en forening, en organisation eller en institution.

Hvad er en juridisk person?

En juridisk person er en enhed, som har en retlig status og derfor kan have rettigheder og forpligtelser på samme måde som en fysisk person. En virksomhed er en type juridisk person, som er adskilt fra dens ejere eller investorer og kan;

  • Eje aktiver
  • Optage gæld
  • Indgå kontrakter
  • Betale skat

Det betyder, at hvis en virksomhed går konkurs eller på anden måde ikke kan opfylde sine forpligtelser, vil dens ejere eller investorer ikke være personligt ansvarlige for dens gæld eller andre forpligtelser. I stedet vil virksomheden som en juridisk enhed blive behandlet separat fra dens ejere.

Fordelene ved en juridisk enhed

Der er flere fordele ved at etablere en juridisk enhed, herunder:

  1. Beskyttelse mod personligt ansvar – Ejerne er ikke personligt for selskabets forpligtelser eller gæld ud over deres indskud i selskabet.
  2. Adgang til kapital – Juridiske enheder kan udstede aktier eller anden form for ejerandele, hvilket gør det muligt for selskabet at tiltrække investorer og kapital vækst og udvikling.
  3. Skattemæssige fordele – Selskaber kan have adgang til skattemæssige fordele, som ikke er tilgængelige for enkeltpersoner. Dette kan omfatte fritagelse for visse former for skat eller lavere skattesatser. Evnen til at drive virksomhed i udlandet – En juridisk enhed kan gøre det lettere at drive forretning i flere lande, da den kan oprette filialer eller datterselskaber i forskellige lande.
  4. Professionelt omdømme – At have en juridisk enhed kan give et professionelt og troværdigt indtryk af virksomheden, som kan gøre det lettere at få adgang til finansiering og samarbejde.

Det er vigtigt at huske, at de konkrete fordele ved at etablere en juridisk person vil afhænge af den specifikke enhed og dens formål. Det er desuden vigtigt at overveje omkostningerne ved at etablere og drive en juridisk enhed.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.