Indgående moms (købsmoms)

Indgående moms, også kendt som købsmoms, refererer til den moms, som virksomheder betaler på de varer og tjenesteydelser, de køber fra andre virksomheder. Dette er moms, der føjes til prisen på de indkøbte varer eller tjenesteydelser og efterfølgende betales til skattemyndighederne.

Hvad er indgående moms?

Indgående momser den moms, der opkræves på varer eller tjenesteydelser, som en virksomhed køber. Det er den moms, som virksomheden betaler, når den køber varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed.

Når en virksomhed køber varer eller tjenesteydelser, tilføjes momsen normalt til prisen på fakturaen. Virksomheden betaler denne moms til den sælgende virksomhed og kan derefter trække momsen fra som indgående moms i sin momsafregning.

Hvad er udgående moms (salgsmoms)?

Udgående moms, også kendt som salgsmoms, er en afgift, der skal betales af virksomheder ved salg af varer eller tjenesteydelser. Momsen bliver pålagt den endelige forbruger i form af en procentdel af salgsprisen. Denne afgift indgår i virksomhedens momsafregning, som skal indberettes til skattemyndighederne regelmæssigt.

Hvad er momssatsen i Danmark?

Momsbeløbet beregnes som en procentdel af salgsprisen. Den aktuelle momssats i Danmark er 25%, men der er også nedsatte momssatser på 0% og 5% for visse varer og tjenesteydelser. Virksomheder skal være opmærksomme på, hvilken momssats der gælder for deres specifikke vare eller tjenesteydelse.

Hvordan beregner man indgående moms?

For at beregne den indgående moms skal du trække momsbeløbet fra det samlede beløb, du har betalt for varen eller tjenesteydelsen. Det samlede beløb inkluderer både varens pris og momsbeløbet.

Formlen for at beregne den indgående moms er som følger:

Indgående moms = Samlet beløb - Momsbeløb

Hvad er et momsregnskab?

Et momsregnskab er en opgørelse, hvor en virksomhed registrerer og dokumenterer alle momsrelaterede transaktioner i en given periode. Det omfatter både indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms). Momsregnskabet klarlægger, hvor meget moms de skal betale til skattemyndighederne eller få tilbage som refusion.

I momsregnskabet indsamler virksomheden information om:

  • Køb – Indgående moms på varer og tjenester, som de har købt.
  • Salg – Udgående moms på varer og tjenester, som de har solgt til kunder.
  • Beregnet moms – Forskellen mellem indgående og udgående moms, der afgør, om virksomheden skal betale eller få moms tilbage.
  • Refusioner – Hvis den indgående moms overstiger den udgående moms, kan virksomheden muligvis få en momsrefusion.

Hvornår skal virksomheder indberette momsregnskab?

Virksomheder i Danmark skal normalt indberette momsregnskabet hvert kvartal. Momsangivelsen skal indsendes senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb. For eksempel skal momsregnskabet for første kvartal indberettes senest den 1. april.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.