Henteskyld

Henteskyld er en betegnelse for en type gæld, hvor en kreditor har ret til at kræve betaling ved at tage ejendom eller person i pant. Det er en form for sikkerhed for kreditor, da vedkommende har en pligt til at inddrive gælden på en eller anden måde.

Henteskyld kan opstå i forskellige sammenhænge, f.eks. hvis en person har en pengeskyld eller en bringeskyld, som ikke bliver betalt tilbage til tiden. Det kan også opstå i forbindelse med lån, hvor debitor har stillet sikkerhed i form af pant i ejendom eller andre værdier.

Henteskyld er reguleret af Gældsbrevsloven, som fastsætter reglerne for, hvordan kreditor kan inddrive gælden ved at tage pant i debitors ejendom eller person.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.