Hensættelse

Er en økonomisk reserve, som en virksomhed opretter for at dække fremtidige omkostninger eller tab, som endnu ikke er blevet bogført.

Hvad er en hensættelse?

En hensættelse er en økonomisk forpligtelse, som en virksomhed eller organisation indregner i sit regnskab. Det kan for eksempel være fremtidige udgifter til;

  • Vedligeholdelse af bygninger eller maskiner
  • Garantier
  • Skadeserstatninger
  • Feriepenge
  • Pensionsforpligtelser

Hensættelsen er med til at sikre, at virksomheden har penge til rådighed, når udgifterne skal betales, og at regnskabet afspejler en realistisk balance mellem aktiver og passiver.

Fordelene ved hensættelser

Fordelene ved hensættelser er, at de giver virksomheden en retvisende og bedre oversigt over dens fremtidige økonomiske forpligtelser og reducerer risikoen for overraskende udgifter. Derudover hjælper hensættelser virksomheden med at fordele udgifterne mere jævnt over tid, så virksomhedens finansielle stabilitet og likviditet forbedres.

Kriterier

Det er vigtigt, at en hensættelse er både sikker og sandsynlig. Det vil sige;

  • At der skal være en reel forpligtelse til at betale udgiften.
  • At det er realistisk at forvente, at udgiften vil opstå i fremtiden.

Hvis en hensættelse ikke er korrekt vurderet, kan det have konsekvenser for virksomhedens regnskab og økonomi. Derfor er det vigtigt at have styr på hensættelserne og sørge for, at de er korrekt indregnet i regnskabet for det indeværende regnskabsår.

Sådan holder du styr på dine passiver

For at holde styr på dine passiver og hensættelser kan en virksomhed oprette en detaljeret regnskabsføring og budgetteringssystem. Det er vigtigt at opretholde nøjagtige og opdaterede oplysninger om alle passiver og hensættelser, og at foretage regelmæssige evalueringer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.