Handelsværdi

Referer til den pris, som en vare eller et aktiv kan sælges for på et givet tidspunkt og i en given markedsøkonomi. Handelsværdi kan være forskellig fra den pris, som en vare eller et aktiv blev købs til, og kan påvirkes af en række faktorer; herunder;

  • Udbud og efterspørgsel
  • Økonomiske forhold
  • Politiske forhold
  • Ændringer i markedstendenser mv.

Aktier og andre investeringsbeviser

Handelsværdi er ofte brug i økonomiske og finansielle sammenhænge, og den kan anvendes til at bestemme værdien af aktier, obligationer, valutaer og andre finansielle instrumenter, herunder;

Handelsværdi er også relevant i handel af fysiske varer og produkter, såsom biler, elektronik og andre forbrugsvarer. En vares handelsværdi kan være påvirket af varens kvalitet, mærke, tilgængelig og popularitet på det specifikke handelsmarked.

Relaterede ord

Forbrugeraftale
Forbrugerbeskyttelse