Going concern

Er en engelsk betegnelse og betyder en vurdering af en virksomheds evne til at forsætte sine driftsaktiviteter, uden at gå konkurs eller afvikle sine aktiver. Dette er en vigtig ledelsesvurdering i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet og årsrapporten.

Hvad er going conern?

Going concern er en vurdering af, om en virksomhed kan fortsætte sin drift i den nærmeste fremtid, normalt inden for de næste 12 måneder, uden at det påvirker dens evne til at opfylde sine forpligtelser over for kreditorer og opretholde driftskapitalen.

Hvornår vurderes virksomheden?

Virksomheden vurderes normalt i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet og årsrapporten, som skal udarbejdes årligt i henhold til Årsregnskabsloven. Ledelsen i virksomheden er ansvarlig for vurderingen af, om virksomheden kan fortsætte som going concern, og denne vurdering skal inkluderes i årsrapporten samt årsregnskabet.

Ledelsens ansvar for vurderingen af going concern

Ifølge Årsregnskabsloven er det ledelsen i virksomheden, der er ansvarlig for at vurdere, om virksomheden kan fortsætte going concern. Dette indebærer en analyse af virksomhedens økonomiske stilling, herunder den aktiver, gældsforpligtelser og driftskapital.

Revisors vurdering

Når en revisor afgiver en erklæring om going concern, betyder det, at revisoren mener, at virksomheden vil kunne fortsætte dine driftsaktiviteter i den nærmeste fremtid. Sagt på en anden måde, er virksomheden i stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser og fortsætte med at generere indtjening.

Hvis en virksomhed ikke anses for at være en going concern, kan det have alvorlige konsekvenser for dens økonomiske status og omdømme. Det kan føre til fald i aktiekurserne og en begrænset adgang til finansiering. Virksomheder bør derfor overvåge deres finansielle situation og træffe nødvendige foranstaltninger, der kan mindske risikoen.

Sikkerhed og usikkerhed ved going concern

Når en virksomhed vurderes som going concern, kan der være både sikkerhed og usikkerhed forbundet med dette begreb.

På den ene side er det en positiv vurdering, der indikerer, at virksomheden har en sund økonomi og er i stand til at fortsætte sin drift i den nærmeste fremtid uden at påvirke dens evne til at opfylde sine forpligtelser overfor kreditorer. Dette giver investorer og andre interessenter i virksomheden en vis tryghed og tillid.

På den anden side kan der være usikkerhed forbundet med going concern-vurderingen, hvis der er tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte sin drift på lang sigt. Dette kan skyldes en række faktorer, såsom økonomisk usikkerhed, stigende konkurrence eller andre eksterne faktorer, der påvirker dens kreditværdighed.

Relaterede ord

Driftstab

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.