Driftstab

Driftstab referer til den økonomiske skade, der opstår, når en virksomhed må standse eller nedsætte sin drift på grund af fx brand, tyveri, hærværk eller lignende. Det kan være en dyr affære for mange virksomheder at genstarte eller genopbygge deres drift efter utilsigtede hændelser, afhængigt af skadens omfang.

Beskyttelse mod driftstab

En måde hvorpå et selskab kan beskytte sig mod driftstab er ved at tegne en driftstabsforsikring. Afhængigt af den tegnede forsikringsaftale, vil en driftstabsforsikring beskytte din virksomhed mod eventuelle skader i fremtiden. Uden en forsikring, kan det koste din virksomhed dyrt.

Hvordan fastsættes en driftstabsforsikring?

Der er flere faktorer, der kan spille ind på prisen for en driftstabsforsikring afhængigt af forsikringsselskabet. Der er blot nogle af de mest almindelige faktorer;

  • Størrelse og type af virksomhed – Jo større og mere kompleks en virksomhed er, desto dyrere kan forsikringen være.
  • Branche – Virksomheder inden for visse brancher, fx byggebranchen eller transportbranchen kan have højere risiko for driftstab.
  • Beliggenhed – Hvis virksomheden befinder sig i et område med høj risiko, kan forsikringsprisen være dyrere.
  • Eksisterende sikkerhedsforanstaltninger – Det er en betingelse for langt de fleste forsikringsselskaber, at virksomheden har foretaget nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, fx, alarmsystemer, brandværn mv.

Hvordan udregnes erstatning?

Forsikringsselskabet vil som udgangspunkt kræve alle oplysninger om virksomhedens regnskabsmæssige dokumenter samt dokumentation for dens økonomiske tab. Udregningen til fastsættelse af erstatningens størrelse vil desuden være betinget af virksomhedens dækning. Hvis der er tegnet en udvidet dækningsforsikring, vil disse medregnes.

Eksempel: En virksomhed har tegnet en driftstabsforsikring, der dækker tab, der skyldes brand. En dag opstår der en brand i virksomhedens lagerbygning, der fører til, at virksomheden må standse driften i en periode. Forsikringen dækker nu virksomhedens tab af indtægter og omkostninger, der er direkte relateret til branden og den nødvendige nedlukning. Dette kan fx omfatte tab af indtægter fra salg, udgifter til reparation af lagerbygningen, udgifter til midlertidig opbevaring af varer, udgifter til leje af midlertidigt lokale mv.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.