Gensidig bebyrdende kontrakt

En gensidig bebyrdende kontrakt er en aftale mellem to parter, hvor begge parter påtager sig forpligtelser og ydelser, og begge parter modtager en modydelse. Det betyder, at der er en ligevægt mellem de forpligtelser, som begge parter har påtaget sig ved aftaleindgåelsen.

I hvilke typer af aftaler indgås gensidigt bebyrdende kontrakter?

Som udgangspunkt er det kommuner og andre offentlige myndigheder, der indgår gensidigt bebyrdende kontrakter. Det kan fx være når kommuner køber løsøre og fast ejendom, eller overlader kommunale ydelsesopgaver til private selskaber.

I sådanne tilfælde påtager kommunen sig en forpligtelse til at betale fuldt vederlag for de modtagne ydelser, mens den anden part påtager dig en forpligtelse til at levere den aftalte ydelse.

Eksempler på gensidigt bebyrdende aftaler

Eksempler på gensidigt bebyrdende aftaler kan omfatte en bred vifte af aftaletyper, herunder blandt andet følgende typer af kontrakter;

  • Entreprenøraftale – En kommune ønsker at opføre et nyt rådhus, og indgår derfor en gensidigt bebyrdende kontrakt med et byggefirma. Byggefirmaet forpligter sig til at udføre bygge og anlægsarbejdet i overensstemmelse med aftalte specifikationer og til tiden, mens kommunen forpligter dig til at betale den aftalte pris for arbejdet.
  • Lejekontrakt – En kommune ønsker at udbyde sportsfaciliteter til ældre borgere, og lejer i denne forbindelse lokaler hos en privat ejendomsejer. Ejendomsejeren forpligter dig til at stille lokaler til rådighed o henhold til lejekontrakten, mens kommunen forpligter sig til at betale leje for lokalerne.
  • Ansættelseskontrakt – En kommune ansætter en ny IT-medarbejder til at udføre administrative og tekniske opgaver, og indgår en gensidigt bebyrdende ansættelseskontrakt med arbejdsgiveren. Medarbejderen forpligter sig til at udføre arbejde i henhold til kommunens regler og procedurer, mens kommunen forpligter sig til at betale medarbejderen løn.
  • Servicekontrakt – En kommune tilbyder kørselsordning til borgere med handicap og indgår derfor en gensidig bebyrdende servicekontrakt med et privat selskab. Selskabet yder transporttjeneste til kommunens borgere, mens kommunen betaler en fast aftalt pris for ydelsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.