Hvad er en garantiaftale?

En garantiaftale er en aftale mellem to parter, hvor den ene part (garanterende person) lover at betale eller opfylde en gæld eller forpligtelse, hvis den anden part (modtageren) ikke er i stand til at opfylde den. Der findes forskellige typer af garantiaftaler, herunder;

  • Kaution
  • Kreditforsikring

Kaution

Kaution er en type garantiaftale, hvor en person (kautionist) garanterer for en anden persons gæld eller forpligtelse over for en tredjepart (normalt en kreditor). Hvis den person, der skylder pengene, ikke er i stand til at betale, kan kreditor kræve betaling fra kautionisten.

Kreditforsikring

Kreditforsikring er en type garantiaftale, hvor en tredjepart (normalt en forsikringsudbyder) garanterer for en persons gæld eller forpligtelse over for en kreditor. Hvis personen ikke kan betale, vil forsikringsudbyderen betale den manglende saldo til kreditor. Kreditforsikringen giver kreditor en vis sikkerhed og mindsker risikoen for tab.