Formildende omstændigheder

Udtrykket referer til faktorer eller situationer, der kan mindske graden af skyld eller ansvar, når en person er blevet dømt for en lovovertrædelse eller anden ulovlig handling. Disse omstændigheder kan have indvirkning på strafudmålingen, som den dømte modtager, og de kan give mulighed for en mildere dom.

Hvad er formildende omstændigheder?

Formildende omstændigheder kan variere afhængigt af den konkrete sag, men nogle typiske eksempler inkluderer;

  • Tilstedeværelsen af en psykisk eller fysisk sygdom, der kan påvirke personens handlinger eller beslutninger.
  • Manglende kriminel adfærd.
  • Samarbejde med myndighederne i opklaringen af en kriminalitet.
  • Anerkendelse af ansvar for forbrydelsen og udtryk for anger eller beklagelse.
  • Omgivende omstændigheder, såsom ekstrem fattigdom eller nød.
  • Provokation eller selvsvingende handlinger af offeret.

Relaterede ord

Bevisbyrde

Delikt

Falsk anklage

Farlighed

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.