Falsk anklage

En falsk anklage er en beskyldning eller påstand om en forbrydelse eller anden ulovlig handling, som er usand eller mangler beviser til at underbygge den. Det kan være en person, der bevidst fremsætter en falsk anklage mod en anden person, eller det kan skyldes misforståelser eller fejlopfattelser.

Hvilke konsekvenser kan en falsk anklage have?

En falsk anklage kan have alvorlige konsekvenser for den anklagede person, både personligt og juridisk. Det forudsætter dog, at den falske anklage var bevidst og havde til hensigt at skade den anklagede person.

Personligt kan det medføre;

 • Ødelæggelse af ry og omdømme
 • Tab af arbejde
 • Negativ indvirkning på forhold og venner

Juridisk kan det medføre;

 • Retssager
 • Bøder
 • Fængselsstraf

Straffeloven om falske anklager

Straffeloven indeholder bestemmelser om falske anklager og straffer personer, der bevidst fremsætter falske anklager. Ifølge loven er det nemlig strafbart at anklage nogen for en forbrydelse, hvis man ved, at den pågældende er uskyldig, eller hvis man ikke har grundlag for at fremsætte en sådan anklage.

Strafferammen

Strafferammen for falske anklager kan variere afhængigt af alvoren i den påståede forbrydelse og de faktiske omstændigheder i sagen.

Hvilke rettigheder har den anklagede person?

En person, der står overfor en falsk anklage, har en række juridiske rettigheder, herunder;

 • Retten til at blive informeret om anklagen – Den anklagede har ret til at kende anklagen og at få en præcis beskrivelse af den.
 • Retten til at have en advokat – Den anklagede har ret til at have en advokat til at repræsentere sig selv og til at rådgive om rettighederne og forsvarsmulighederne.
 • Retten til en retfærdig rettergang – Den anklagede har ret til en retfærdig rettergang, hvor alle relevante beviser og argumenter kan præsenteres og vurderes af en neutral dommer.
 • Retten til at fremvise beviser – Den anklagede har ret til at fremvise beviser, der kan bidrage til at bevise deres uskyld.
 • Retten til at appellere – Hvis den anklagede bliver dømt, har de normalt ret til at appellere dommen til en højere retsinstans.
 • Retten til erstatning – Hvis det senere viser sig, at anklagen var falsk, kan den anklagede have ret til erstatning for de omkostninger og skade, de har lidt som følge af anklagen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.