Fondskode

En fondskode er et unikt identifikationsnummer, der tildeles en fond af Værdipapircentralen. Koden er også kendt som en ISIN-kode (International Securities Identification Number). Fondskoden bruges til at identificere fonden og dens investeringsbeviser, der omfatter aktier og obligationer. ISIN-koden består af 12 tegn og bruges internationalt til at identificere værdipapirer.

Eksempel: DK0123456789

Hvad bruges fondskoden til?

Fondskoden bruges til at skelne mellem de enkelte værdipapirer, som er noteret på børser. Koderne er også nyttige for investorer, der ønsker at købe eller sælge en fond, da koden indeholder information om investeringsstrategi, performance og risikoprofil.

Hvordan finder man fondskoden?

En fondskode kan findes på flere måder. Hvis du ejer værdipapiret, vil du kunne finde koden på forsiden af salgs- eller købsdokumentet. Du kan også finde ISIN-koden på følgende måde;

  1. Søg efter fondskoden på internettet.
  2. Kontakt din fondsadministrator.
  3. Brug investeringsapp.
  4. Tjek fondens prospekt (informationsdokument).

Relaterede ord

Fondsaktiver

Fondsbeskatning

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.