Fondsbeskatning

En betegnelse for den skattemæssige behandling af investeringsfonde og deres investorer. Investering i fonde kan have skattemæssige konsekvenser både for fondene og for de enkelte investorer, der ejer fondsaktier.

Hvornår er en fond skattepligtig?

Afhængigt af fondens formål og drift, gælder der forskellige regler for skattepligt. Almennyttige og almenvelgørende fonde har som udgangspunkt ikke skattepligt, mens erhvervsdrivende fonde er skattepligtige. Skattesatsen for fonde med erhvervsmæssig indkomst er den samme som for selskaber, som er på 22 % i 2024.

Hvordan bliver en fond beskattet?

Fonde betaler normalt ikke direkte skat på deres indtjening, men i stedet beskattes deres investorer. Dette skyldes, at fonde er organiseret som selskaber, der er fritaget for at betale skat på deres indtjening, hvis de udbetaler en procentdel af deres indtjening til deres investorer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.