Fondsaktiver

Er en fællesbetegnelse på de samlede aktiver, som er ejet af en fond. Fondsaktiverne bruges normalt til at finansiere fondens formål, udbetale tilskud til velgørende formål og opretholde fondens drift. Fondsaktiverne er normalt opdelt i en række investeringsfonde eller porteføljer, afhængig af fondens formål og investeringsstrategi.

Hvad er fondsaktiver?

Fondsaktiver referer til de aktiver eller investeringer, der udgør en fonds portefølje. En fond er en type investeringsværktøj, hvor en gruppe investorer samler deres penge og investerer dem i forskellige aktiver såsom aktier, obligationer, ejendomme, råvarer eller andre værdipapirer.

Disse værdipapirer er elektronisk registreret i en værdipapircentral og udgør forskellige andele af fondens samlede aktiver. Det kan være;

  • Aktier, der repræsenterer en ejendomsret til en del af et selskabs ejendom og indtjening. Aktier kan være almindelige eller foretrukne og kan handle på børser og andre markeder.
  • Obligationer, der repræsenterer et lån til en udsteder (fx et selskab) og indebærer normalt en fast rente og en forpligtelse til at tilbagebetale hovedstolen ved udløb.
  • Konvertible gældsbreve er en type obligationer, der kan konverteres til aktier i udstederen.
  • Andre typer af værdipapirer og investeringer, såsom investeringsbeviser i fonde, optioner, futures og andre finansielle instrumenter.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.