Erhvervelsesmoms

Erhvervelsesmoms, også kendt som EU-moms, er en momsregel inden for EU, der regulerer beskatningen af varer og tjenester ved handelstransaktioner mellem medlemslande. Momsreglen gælder, når en virksomhed fra ét EU-land køber varer eller tjenester fra en virksomhed i et andet EU-land. Erhvervelsesmoms gælder kun for momsregistrerede virksomheder.

Hvad er erhvervelsesmoms?

Erhvervelsesmoms er en afgift, der opkræves af virksomheder, når de køber varer eller ydelser fra andre virksomheder inden for EU. Afgiften beregnes på grundlag af værdien af den erhvervelse, der er foretaget, og den betales af den virksomhed, der har foretaget erhvervelsen.

Erhvervelsesmoms er en del af momslovgivningen i Danmark og andre EU-lande. Afgiften er en indirekte skat, der pålægges varer og ydelser ved hver transaktion i produktions- og distributionskæden. Når en virksomhed køber varer eller ydelser fra en anden virksomhed, bliver den afgiftspligtig og skal betale erhvervelsesmoms.

Formål

Formålet med erhvervelsesmoms er at sikre en ensartet og retfærdig beskatning af varer og ydelser i EU. Ved at pålægge afgiften på erhververen af varer fra et andet EU-land, bliver det sikret, at afgiften bliver betalt i det land, hvor varerne eller ydelserne bliver brugt og dobbeltbeskatning undgås.

Hvordan beregnes erhvervelsesmoms?

Erhvervelsesmoms beregnes på grundlag af erhvervelser af varer eller ydelser fra andre EU-lande, hvor der ikke er opkrævet moms.

  1. For at beregne erhvervelsesmomsen skal man først finde momsgrundlaget, som er den værdi, der er lagt til grund for beregningen af momsen. Momsgrundlaget inkluderer normalt prisen for varer eller ydelser, forsendelsesomkostninger, forsikring og eventuelle afgifter.
  2. Herefter skal man multiplicere momsgrundlaget med den gældende momssats. I Danmark er den almindelige momssats 25%, men der er også en reduceret sats på 0%, 5% og 12%. Den korrekte momssats afhænger af typen af vare eller ydelse.
  3. Når man har beregnet momsbeløbet, skal man tilføje det til regningen eller afgiften for erhvervelsen. Den samlede pris, inklusive moms, er det beløb, som virksomheden skal betale for erhvervelsen af varen eller ydelsen.

Du kan læse mere om erhvervelsesmoms og få hjælp til beregning på Skattestyrelsens hjemmeside her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.