Dobbeltbeskatning

Dobbeltbeskatning opstår, når du bliver beskattet af to forskellige lande for den samme indkomst eller formue. Det betyder, at en person eller virksomhed, der har aktiviteter i to lande, skal betale skat begge steder. Af samme grund indgår flere lande dobbeltbeskatningsaftale, så personen kun bliver skattepligtig i et land.

Hvad er dobbeltbeskatning?

Dobbeltbeskatning er en beskatningsform, hvor en person eller virksomhed modtager lønindkomst, ejer aktiver, eller driver forretning med økonomisk fortjeneste i flere lande. Dobbeltbeskatning opstår, når du eller din virksomhed har indkomst fra et land, men du bor i et andet land.

Eksempel 1: Søren bor i Danmark, men han arbejder i Sverige og har en lønindkomst derfra. Han bliver beskattet af Sverige for din indkomst. Men da han også er skattepligtig i Danmark, bliver han også beskattet af Danmark for den samme indkomst.

Eksempel 2: Virksomheden ABC A/S driver forretning i både Danmark og USA. I Danmark har virksomheden en fabrik, hvor der produceres varer til salg. Virksomheden har dog også et lager i USA, hvor varerne bliver opbevaret, inden de bliver solgt videre til kunder i USA. Når varerne bliver solgt på det amerikanske marked, bliver virksomheden beskattet af USA for fortjeneste. Samtidig er selskabet også skattepligtig i Danmark, da den har fabrik og producerer varer i Danmark. Der er altså tale om dobbeltbeskatning.

Hvem bliver dobbeltbeskattet?

Der er mange forskellige grupper, der kan blive dobbeltbeskattet, herunder;

 • Arbejdstagere, der rejser ud af deres hjemland for at arbejde i et andet land.
 • Erhvervsdrivende, der har forretningsinteresser i flere lande.
 • Personer, der ejer aktiver (ejendom eller investeringer) i et andet land.
 • Studerende, der studerer og derfor modtager indkomst i et andet land.
 • Pensionister, der bor i et andet land end deres hjemland.

Dobbeltbeskatning kan også opstå, hvis du er skattepligtig i flere lande på grund af dine familierelationer. Det kan være, hvis du er gift med en person, der er skattepligtig i et andet land.

Hvilke ulemper er der ved dobbeltbeskatning?

Uanset om du er privatperson, virksomhed eller stat er der ved dobbeltbeskatning en række ulemper, herunder;

 • Større skattebyrde, da der betales skat i begge lande for den samme indkomst.
 • Mere tidskrævende at holde styr på, hvilke lande du er skattepligtig i, og hvad du skal betale i skat i hvert land.
 • Langt mere uoverskuelig, da det kan være forvirrende at holde styr på regler og aftaler, der gælder i de enkelte lande.
 • Frustrerende at skulle håndtere to forskellige skattesystemer og skattemyndigheder.
 • Landene kan miste potentielle store virksomheders investeringer.

Hvordan undgår man dobbeltbeskatning?

For at undgå dobbeltbeskatning har flere lande indgået såkaldte DBO´er, dobbeltbeskatningsaftaler eller dobbeltbeskatningsoverenskomster der fastlægger, hvilket land der skal have ret til at beskatte indkomsten eller formuen. Dobbeltbeskatningsaftaler er inddelt i to hovedmodeller, herunder;

 • OECD-modeloverenskomst
 • FN ´s modeloverenskomst

Landene er ikke forpligtet til at følge modellerne slavisk, men de fleste lande lægger dem til grund ved regulering af skattelovgivningen.

OECD-modeloverenskomsten

OECD-modeloverenskomsten lægger vægt på, at indkomsten skal beskattes i bopælslandet. Princippet er at personen eller virksomheden er skattepligtig i det land, hvor en person eller virksomhed har bopæl. Den danske modeloverenskomst tager udgangspunkt i OECD-modellen.

FN´s modeloverenskomst

FN´s modeloverenskomst giver større mulighed for at beskatte indkomsten i kildelandet. Kildelandet er det land, hvor indkomsten stammer fra. Det er en betingelse, at kildelandet efter modeloverenskomsten kan beskatte indkomsten, ellers vil bopælslandet ikke lempe skatten.

Du kan læse mere om modeloverenskomsterne på Skattestyrelsens hjemmeside her.

Hvilke lande har Danmark dobbeltbeskatningsaftale med?

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftale med langt de fleste lande i verden. Du kan se hele listen i alfabetisk orden på Skattestyrelsens hjemmesider her

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.