Direktørkontrakt

En direktørkontrakt er en ansættelseskontrakt mellem et selskab og dennes direktør. Kontrakten er med til at fastsætte rammerne for ansættelsesforholdet. Den indeholder bl.a. parternes forventninger til hinanden og vilkårene for ansættelsen. Det er lovpligtigt at udarbejde en direktørkontrakt, hvis det er virksomhedens ejer, som er direktør.

Formålet med en direktørkontrakt

Kontrakten har til formål at sørge for, at parterne har fået klargjort sine forventninger til hinanden. Forventningerne kan både dreje sig om f.eks. løn, ansvarsområder, m.m. Det er med til at mindske risikoen for, at parterne i fremtiden kommer i konflikt eller er uenige med hinanden.

Direktører er ikke omfattet af funktionærloven. Det betyder, at reglerne i ferieloven, opsigelse ved sygdom, barsel m.m. ikke gælder for direktører, og at de ikke er omfattet af en overenskomst. Det er alt sammen forhold, som direktøren og selskabet skal tage stilling til sammen i direktørkontrakten. Af den grund er kontrakten typisk længere end en almindelig ansættelseskontrakt.

Hvad skal en direktørkontrakt indeholde?

Parterne bør sørge for, at kontrakten fastslår, at direktøren er ansvarlig for selskabets daglige ledelse, og at ledelsen ikke må være i strid med selskabets vedtægter eller lovgivning. Udover dette er der ikke nogen krav til, hvad en direktørkontrakt skal indeholde. Det anbefales, at kontrakten tager stilling til vilkårene for ansættelsesforholdet. Det kunne for eksempel være løn, opsigelse, ansvarsområder, stillingsbeskrivelse el. andet.

De forhold, som en direktørkontrakt typisk tager stilling til, er følgende:

  • Oplysningerne om parterne og datoen for tiltrædelse: Navne på parterne og virksomheden, arbejdstiderne, arbejdsstedet, m.m.
  • Ansvarsområderne: Hvilke områder direktøren kommer til at have ansvaret for
  • Økonomiske rettigheder: Løn pension, bonus, forsikring, bilordning og ferie
  • Efteruddannelse: Mulighed for at efteruddanne sig, som virksomheden betaler for
  • Ophør: Fratrædelse, fratrædelsesgodtgørelse, evt. fritstilling
  • Tavshedspligt, loyalitetspligt og ansættelsesklausuler
  • Tvister, at parterne på forhånd tager stilling til, hvordan uenigheder og konflikter skal løses eller afgøres

Der er mange, der anvender en skabelon til at udarbejde direktørkontrakten. Man kan finde en skabelon på dette link.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.