Boslodskrav

Boslodskrav referer til ægtefællernes krav på halvdelen af den anden ægtefælles overskud mod, at ægtefællen selv afleverer halvdelen af sit eget overskud. Hvis en af ægtefællernes bodel er negativ, skal underskuddet ikke deles. Et boslodskrav anvendes i forbindelse med opgørelsen af et bo, hvilket både kan ske ved separation, skilsmisse eller dødsfald. Formuefællesskabet ophører, og dermed skal ejendele deles ligeligt.

Et boslodskrav beregnes ved, at ægtefællerne udarbejder en boopgørelse, som indeholder, hvad hver ægtefælle ejer (dvs. aktiver) og skylder (dvs. passiver i form af gæld). Summen af ægtefællernes samlede nettoformuer skal deles, hvilket vil sige, at ægtefællerne hver især skal have halvdelen hver. I tilfælde af, at nogle af aktiverne er særeje, skal de ikke medregnes.

Du kan læse mere om bodel  her eller om bosloddette link. Hvis du vil læse om formuefællesskab, skal du klikke her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.