Boslod 

Boslod referer til den andel af et fællesbo, der tilfalder de respektive ægtefæller, når der sker et skifte på grund af skilsmisse eller død, hvor man ikke sidder i uskiftet bo. Det er typisk halvdelen af fællesboets værdi, medmindre ægtefællerne har aftalt andet. Det fremgår af retsvirkningslovens § 16, stk. 2.

Hvad er forskellen på bodel og boslod?

En bodel består af en ægtefælles del af fællesboet. Det udgøres af alt det, en ægtefælle bringer med sit ind i ægteskabet samt senere erhvervelser. Det skal seneres deles mellem ægtefællerne, hvis ægteskabet ophører. Du kan læse mere om bodel her.

Et boslod er den andel, der tilfalder hver ægtefælle, når ægteskabet ophører. Det udgøres af hver parts bodel, som herefter deles ligeligt mellem begge parter. Man er som ægtefælle afskåret fra at foretage dispositioner over sin boslod, før skiftet har fundet sted.

Hvordan beregnes boslod?

Ved bodeling skal hver ægtefælle opgøre sine aktiver (dvs. ejendele) og passiver (dvs. gæld). Efterfølgende skal ægtefællernes individuelle nettoformue udregnes ved, at man fratrækker sine passiver fra sine aktiver. Fællesboet skal kun deles, hvis begge ægtefællerne har en positiv bodel, efter gælden er fratrukket. Til sidst skal de individuelle nettoformuer lægges sammen. Summen af nettoformuerne skal deles, sådan at I får halvdelen hver. Denne halvdel kaldes et boslod. 

Eksempel:Stine og Peter skal skilles. Stine har en bil til en værdi af 50.000 kr., en bankkonto med 80.000 kr. og indbo for 25.000 kr. I alt udgør Stines bodel 155.000 kr. Peter har en bil til en værdi af 100.000 kr., et ur til 30.000 kr., indbo for 70.000 kr. samt en bankkonto med 35.000 kr. I alt udgør Peters bodel 235.000 kr. Ægtefællerne har et fællesbo på 390.000 kr. (155.000 kr. + 235.000 kr.). Fællesboet skal deles med halvdelen til hver, og derfor udgør deres respektive boslod 195.000 kr. (390.000 kr. / 2).

Kan min ægtefælle få nogle af mine ting i sit boslod?

Når der sker en bodeling, betyder det ikke, at jeres respektive ting skal fordeles mellem jer. I ejer hver især stadig de ting, der er en del af jeres bodel (dvs. de ting, I har medbragt samt senere erhvervet under ægteskabet). I stedet skal nettoformuerne udlignes ved, at den med størst nettoformue betaler differencen kontant.

Du kan læse mere om bodeling ved skilsmisse her.

Hvad er formålet med boslod?

Formålet er, at der ikke sker en urimelig fordeling af formuefællesskabet, når fællesskabet mellem ægtefællerne bliver ophævet. Det gør, at der bliver skabt sikkerhed for den enkelte ægtefælle ved ægteskabets ophør.

Kan man undgå boslod?

Det er muligt at undgå, at der sker en ligedeling af fællesboet, når ægteskabet ophører. Det kan blandt andet undgås ved at tinglyse ægtepagt med særeje, hvilket betyder, at der ikke skal ske en deling af formuen ved separation, skilsmisse og eventuelt død. Ægtepagten skal være gyldig.  

Du kan læse mere om ægtepagt med særeje her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.