Begrænset rettighed 

En begrænset rettighed bestemmer, at den berettigede skal bruge/råde over et bestemt gode på en bestemt måde. Den berettigede har derfor ret til at bruge rettigheden til det formål, der enten er fastsat i tingbogen eller aftalen.

Eksempler: Brugsrettigheder, panterettigheder og servitutter. Der findes dog også andre begrænsede rettigheder! 

Formålet med begrænsede rettigheder

Der er flere forskellige formål med begrænsede rettigheder. To af formålene er blandt andet:

  • At det bliver muligt for rettighedshaveren at benytte modpartens ejendom på en bestemt måde.
    • Eksempel:en ret til at anvende en bestemt sti på modpartens ejendom.
  • At rettighedshaveren kan have en interesse, som man ønsker at beskytte. 
    • Eksempel: at rettighedshaveren får en eneret til at benytte en fælles vej.

Hvordan opstår begrænsede rettigheder?

Den begrænsede rettighed opstår typisk ved, at to parter indgår en aftale om, at rettighedshaveren får en ret til at bruge rettighedsgiverens ejendom på en bestemt måde. Begrænsningen kan blandt andet vedrøre fast ejendom eller veje. Rettighederne vil desuden oftest fremgå af tingbogen, men den kan også bare være aftalt mundtligt.

Kan man overføre begrænsede rettigheder?

Begrænsede rettigheder kan både overføres med ejendommen og adskilt fra ejendommen.

  • Med ejendommen: Rettigheden kan overføres med ejendommen, hvis den enten a) er indskrevet i ejendommens tingbog, eller b) hvis der indgås en skriftlig aftale mellem de parter, der har rettigheden.
  • Adskilt fra ejendommen: Rettigheden kan desuden overføres adskilt fra ejendommen, hvis der indgås en skriftlig aftale mellem parterne med rettigheden.

Kan en begrænset rettighed bortfalde?

Den begrænsede rettighed vil typisk bortfalde, hvis retten ikke bliver brugt i en periode på 5 år. Der er dog undtagelser til dette, og derfor anbefaler vi, at man kontakter en advokat for at være sikker på, at retten er bortfaldet.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.