Anlægsnote

En anlægsnote er en del af årsregnskabet for en virksomhed og udgør en detaljeret opgørelse over virksomhedens anlægsaktiver og deres bevægelser i løbet af regnskabsåret.

Hvad er en anlægsnote?

En anlægsnote er en del af et årsregnskab, som er en oversigt over en virksomheds anlægsaktiver. anlægsaktiver er de aktiver, som virksomheden beholder i længere tid, normalt mere end et år. Aktiverne kan omfatte både materielle, immaterielle og finansielle anlægsaktiver.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver refererer til fysiske, håndgribelige aktiver, som virksomheden ejer og bruger til at drive sin forretning. Dette omfatter ejendomme, bygninger, maskiner, udstyr, transportmidler og lignende, der har en levetid på mere end ét regnskabsår.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver er ikke-fysiske aktiver, der ikke kan røres, men har stor værdi for virksomheden. Dette kan inkludere intellektuel ejendom som patenter, varemærker, ophavsrettigheder og goodwill, samt forskning og udvikling og andre ikke-materielle aktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af investeringer, som virksomheden har foretaget i andre virksomheder eller værdipapirer. Dette kan omfatte aktier, obligationer, aktiebeviser og andre finansielle instrumenter, der har en langsigtet karakter og ikke forventes at blive omsat til kontanter inden for det kommende regnskabsår.

Formål

Formålet med en anlægsnote er at give læseren af regnskabet en detaljeret oversigt over virksomhedens anlægsaktiver. En anlægsnote beskriver typisk bevægelser i anlægsaktiverne i løbet af regnskabsperioden, for eksempel køb eller salg af anlægsaktiver. Den kan også indeholde oplysninger om værdiansættelsen af anlægsaktiverne og eventuelle værdiforringelser.

Hvilke oplysninger findes i en anlægsnote?

Typiske oplysninger, der findes i en anlægsnote, inkluderer:

  • anlægsaktiver – En liste over virksomhedens anlægsaktiver, herunder ejendomme, bygninger, maskiner, udstyr, patenter, varemærker og andre langfristede investeringer.
  • Anskaffelsesomkostninger – Oplysninger om de oprindelige omkostninger ved køb eller opførelse af anlægsaktiverne.
  • Afskrivninger – Beløbene af de årlige afskrivninger for hvert aktiv, dvs. den værdireduktion, der registreres i regnskabet over aktivets levetid.
  • Nedskrivninger – Hvis et aktiv er blevet værdiforringet, vil dette blive angivet i anlægsnoten. Nedskrivninger foretages, når det forventes, at aktivets fremtidige indtjeningspotentiale er mindre end tidligere antaget.
  • Salg eller bortskaffelse af aktiver – Oplysninger om eventuelle salg, kassationer eller bortskaffelse af anlægsaktiver i løbet af regnskabsåret.

Anlægsnoten giver interessenter som investorer, kreditorer, analytikere og andre en dybere forståelse af virksomhedens investeringer, kapitalstruktur og evne til at generere langsigtet værdi.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.