Affilierede selskaber (koncern)

Hvad er et affilieret selskab?

Et affilieret selskab, også kaldt et koncernforbundet selskab har en form for retlig eller økonomisk forbindelse til et andet selskab. Disse selskaber er etableret under samme tag eller koncern med et fælles mål, hvor et selskab (datterselskab eller søsterselskab) er knyttet til et moderselskab.

Hvad er formålet med koncernforbundne selskaber?

På samme tid kan der være flere forskellige formål med koncernforbundne selskaber, men som udgangspunkt er ønsket at forbedre virksomhedens effektivitet og konkurrenceevne. Affilierede selskaber har oftest følgende formål;

 • At fungere som et holdingselskab 
 • At udnytte produktionen forbundet med moderselskabet
 • At reducere omkostninger ved at konsolidere aktiviteter og dele kompetencer med datterselskabet.
 • At udvide virksomhedens markedsmuligheder
 • At udvinde økonomiske fordele for moderselskabet
 • At eje dele af moderselskabet og derved opnå større ansvars- og beslutningsbeføjelser.

Hvilke former for affilierede selskaber findes der?

Affilierede selskaber kan være sammensat på forskellige måder, men som udgangspunkt er de etableret ud fra to former herunder;

 • Et datterselskab (søsterselskab), der er affødt af et moderselskab.
 • Et interessentskab, der er oprettet af flere selskaber.

Hvad er et moderselskab?

Et moderselskab er et selskab, der ejer over halvdelen af andelene i et andet selskab. Set i et juridisk og økonomisk perspektiv, vil moderselskabet altså have det bestemmende indflydelse og afgørelse over datterselskabet. Moderselskaber kan også være holdingselskaber.

Læs mere om holdingselskab her.

Hvad er et datterselskab?

Et datterselskab, søsterselskab eller driftsselskab hører under et moderselskab. Datterselskabet er fortsat en selvstændig juridisk enhed, men det vil i sidste ende være moderselskabet, der i princippet råder over selskabets kassebeholdning og råderet.

Læs mere om datterselskab og moderselskab her.

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab (forkortet I/S) er kendetegnet ved, at det som minimum skal have to ejere. Ejerne kaldes for interessenter, og disse kan både være fysiske eller juridiske personer. Med juridiske personer er der tale om egentlige selskaber.

Læs mere om interessentskab her.

Hvilke fordele er der ved affilierede selskaber?

Der er mange attraktive fordele ved at have affilierede selskaber. De mest fremtrædende fordele er, at disse selskaber;

 • Kan hjælpe med at øge effektiviteten og reducere omkostningerne ved at dele ressourcer, teknologi og kompetencer.
 • Kan give virksomheder mulighed for at udvide deres produkter og tjenester, da de kan drage fordel af andre virksomheders ekspertise og kompetencer.
 • Kan udbyde varer og tjenester til lavere priser.
 • Kan hjælpe med at styrke virksomhedens retlige beskyttelse.
 • Kan forhindre konkurrenter i at kopiere produkter og tjenester.

Hvilke ulemper er der ved affilierede selskaber?

Selvom der ikke er forbundet mange ulemper ved at have affilierede selskaber, er det alligevel vigtigt at være opmærksom på følgende besværligheder;

 • Disse selskaber kan være vanskelige at styre og kontrollere. Dette skyldes, at de er uafhængige virksomheder, der har deres egne ledelsesstrukturer og retlige krav.
 • Disse selskaber kan være vanskelige at overvåge og kontrollere.
 • Det kan være besværligt at håndtere konflikter mellem underselskaberne, der tilhører samme virksomhedsgruppe.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.