Koncern

Koncernen består af flere juridisk adskilte virksomheder (datterselskaber), der kan have forskellige forretningsområder, men som alle er under kontrol af et moderselskab. En koncernstruktur kan være en fordel for virksomheder, da det giver mulighed for at opdele aktiviteterne og specialisere sig inden for forskellige områder.

Koncern

Hvad er en koncern?

En koncern er en sammenslutning af flere virksomheder, hvoraf mindst én er et moderselskab og de resterende er datterselskaber. Moderselskabet ejer en bestemmende andel i datterselskaberne og har dermed kontrol over disse.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er en type af moderselskab, som har til formål at eje aktier i andre selskaber. Holdingselskabet ejer altså ikke selv driftsaktiviteter, men fungerer som en slags ejendomsmægler for aktier. Et holdingselskab kan bruges til at opbygge en koncernstruktur, hvor datterselskaberne indeholder driftsaktiviteterne.

Anpartsselskaber i koncerner

I Danmark er anpartsselskaber (ApS) den mest almindelige selskabsform i koncerner. Anpartsselskaber er karakteriseret ved, at kapitalen er delt op i anparter, og at anpartshaverne ikke hæfter personligt for selskabets gæld. Dette gør anpartsselskaber til en populær selskabsform i koncerner, da det giver mulighed for at tiltrække investorer og minimere risikoen.

Koncernregnskab

Når koncernen udarbejder sit årsregnskab, skal det være et koncernregnskab, som viser koncernens samlede økonomiske resultat. Det vil sige, at virksomhederne skal udarbejde regnskabet, som var de én virksomhed.

Hvilke fordele er der ved at være en koncern?

Der er flere fordele ved at være en koncern, og nogle af de mest væsentlige er;

  • En koncern giver mulighed for at opdele aktiverne og specialisere sig inden for forskellige områder.
  • En koncern kan også opnå stordriftsfordele, da datterselskaberne kan drage fordel af fælles ressourcer og samarbejde på tværs af koncernen.
  • En koncern kan sprede sine investeringer og aktiviteter på tværs af forskellige brancher og geografiske områder, hvilket kan mindske risikoen for tab i tilfælde af problemer på et enkelt marked eller i en enkelt branche.
  • Koncerner kan ofte have lettere adgang til kapital, udvide forretningsområder og opnå synenergier, da de kan tiltrække investorer og långivere med en stærkere finansiel position end en enkelt virksomhed ville have.
  • Koncerner kan opnå skattefordele, hvor overskud i ét datterselskab kan bruges til at dække underskud i et andet datterselskab. Det kan føre til reduceret samlet skattebetaling for koncernen.
  • Moderselskabet har ofte en høj kreditværdighed og kan derfor optage gæld på vegne af datterselskabet med lavere rentesatser og bedre vilkår.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.