I arver intet efter hinanden uden et testamente

At lave et testamente kræver ikke meget af jeres tid, hvis I bruger Dokument 24. Det er nemt, billigt og juridisk sikkert.

I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi er klar til at hjælpe. Rådgivningen er gratis.

Opret et testamente, hvis I vil arve efter hinanden

Hvad betyder 'ugift samlevende med fællesbørn'?

Lad os først få afklaret, hvad det præcist vil sige at være ugift samlevende med fællesbørn. At være ugift samlevende betyder, at du er kærester med den, du deler bolig med (I lever i et papirløst forhold). Og I har børn sammen.

Hvad betyder det, Ugifte samlevende m. fællesbørn

I har børn, og I bor sammen, men I er ikke gift. Børnene er fællesbørn, når I er henholdsvis mor og far til dem. Passer dette scenarie ikke til jeres familie, fordi der eksempelvis er særbørn (børn fra tidligere forhold), bør I være opmærksomme på dette.

Derfor bør I lave et samlevertestamente

Som ugifte samlevende med fællesbørn bør I lave et samlevertestamente for at sikre hinanden og jeres fælles børn så godt som muligt.

Har I ikke styr på dette juridiske dokument, kan det få uoverskuelige konsekvenser for den part, der er efterladt tilbage med sorgen og måske mindreårige børn. 

Risiko ved ikke at have et testamente

Forestil jer, at den ene af jer dør. Den anden part bliver efterladt alene med jeres fælles børn. I har boet med jeres fælles børn i den bolig, I har købt sammen. Når den ene dør, arver den anden ikke automatisk, fordi I ikke er ægtefæller. Det er jeres barn eller børn, der arver den afdødes halvdel af boligen. Det siger arveloven.

Hvis jeres børn er mindreårige, må de ikke eje et hus eller en lejlighed. Derfor skal boligen sælges, og pengene sættes ind på en forvaltningskonto. Det kan betyde, at den efterladte part og børnene er nødsaget til at forlade de trygge rammer midt i en svær tid.

Med et samlevertestamente bestemmer I arvefordelingen

Hvis I får lavet et udvidet samlevertestamente, bliver arvefordelingen en ganske anden, end hvis arvelovens regler skal følges. Med et samlevertestamenter har jeres fællesbørn kun ret til deres tvangsarv. Med et samlevertestamente bestemmer I selv over resten af arven.

Har I børn fra et tidligere forhold (særbørn), er det ligeledes en god idé at oprette et testamente til samlevende med særbørn.

Få lavet et juridisk dokument for alles skyld

Hvis du og din samlever vælger at oprette et udvidet samlevertestamente, kan I sikre den efterladte mod yderligere bekymringer. I kan lave et udvidet samlevertestamente, således at I begunstiger den anden part mest muligt. Det er en stor fordel, hvis I er ugifte samlevende.

Hvorfor oprette testamente, ugift samlevende m. fælles børn

Arvefordelingen ved et udvidet samlevertestamente 

Med et udvidet samlevertestamente ændrer arvefordelingen sig markant. Det kan betyde, at den efterladte og børnene kan blive boende i jeres fælles hjem. Uden samlevertestamentet arver børnene den afdødes halvdel. Det ser altså ganske anderledes ud med et samlevertestamente.

Fordeling af arv, ugifte samlevere m. fællesbørn

Den efterladte part bliver efterladt med en langt bedre økonomisk situation, da arven bliver fordelt således med et udvidet samlevertestamente:

  • Samlevers andel: Samleverens andel er på 87,5 % eller 7/8 dele af arven.
  • Fællesbørnenes andel: Fællesbørnenes andel er på 12,5 %, eller 1/8 del af arven.

Testamentet sikrer længstlevende – det tager kun 15 min.

Krav og betingelser for at oprette et udvidet samlevertestamente

Det er ikke alle, der kan oprette et udvidet samlevertestamente. Nogle krav og betingelser skal være opfyldt, når I ønsker denne form for juridiske dokument. Det er altså ikke nok, at I selv betegner jer som værende ugifte samlevende.

Det kan godt være, at I er samlevende, men opfylder I ikke disse betingelser, kan I ikke oprette dokumentet:

  • Ægteskab: Selvom I ikke ønsker at indgå ægteskab, skal I have muligheden for at kunne gøre det. Det betyder, at hvis en af jer er gift eller frasepareret, er det ikke muligt at oprette dokumentet.
  • Tidligere oprettelse: Hvis en af jer har lavet et udvidet samlevertestamente med en tidligere samlever, har I heller ikke muligheden for at få lavet dette dokument. Det kan kun lade sig gøre, hvis det tidligere samlevertestamente er trukket tilbage eller er bortfaldet.
  • Yderligere krav: For at kunne oprette denne form for dokument skal I yderligere have boet sammen i minimum 2 år i et ægteskabslignende forhold, vente et barn eller allerede have et eller flere børn.

Testamente til samlevende med særbørn

Er I ugifte samlevende, og har den ene eller begge parter børn fra tidligere forhold, kaldes det særbørn. Hvis den part, der har særbørn, dør, er det disse børn, der arver vedkommendes formue ifølge arvelovens bestemmelser. Det er ikke samleveren, der arver efter den afdøde.

Ugifte samlevende m. særbørn, Samlevende m. fællesbørn

Det kan være et stort slag for den part, der er efterladt, og som måske har tilbragt de sidste 25 år sammen med den afdøde. Vil I undgå denne situation, bør I oprette et testamente til samlevende med særbørn.

Et testamente til samlevende med særbørn udformes på samme måde, som hvis I havde fælles børn. Det kommer til at betyde, at den længstlevende samlever kan få 85 % af arven i stedet for 0 %. I kan herved sikre hinanden på bedst mulig vis.

Uden dette dokument vil hele arven nemlig gå til særbørnene, og der er absolut intet for den længstlevende samlever at komme efter.

At arveloven skelner mellem samlevende og ægtefæller har en række konsekvenser for mange af de partnere, der lever i et papirløst forhold. Men heldigvis findes der testamenter til ugifte samlevende, der kan afbøde mange af disse konsekvenser.

Start oprettelsen af dit testamente online hos Dokument 24

Med hjælp fra Dokument 24’s online skabelon kan du hurtigt, nemt og enkelt oprette et juridisk gyldigt testamente. Du kan lave dokumentet lige her allerede i dag og sørge for, at I begge samt jeres fælles børn er sikret på bedst mulig vis.

Hvordan gør jeg, Samlevende med fællesbørn

Hvordan gør jeg?

Det er enkelt og ligetil at oprette dette juridiske dokument hos Dokument 24. Du og din samlever skal blot svare på nogle spørgsmål i formularen. Herefter modtager I dokumentet direkte på jeres mail. Til sidst skriver I begge dokumentet under hos en notar nær jer eller foran to vitterlighedsvidner.

At udarbejde et testamente vil ikke tage jer lang tid. I kan få lavet jeres juridiske dokument på 15 minutter eller mindre. Det koster kun 695 kroner. Der er derfor ingen grund til, at I ikke sikrer jer selv samt jeres fælles børn. Herved kan I også helt selv beslutte, hvordan arven skal fordeles.

Det er vigtigt, at I underskriver dokumentet korrekt. Hvis I er i tvivl om, hvordan det foregår, kan I altid kontakte os på telefon. 53 70 10 30 eller på mailen info@dokument24.dk. Vi medsender dog også en detaljeret og grundig vejledning, så I kan se, hvordan dokumentet helt præcist skal underskrives.

Du har måske søgt efter:

Samlevertestamente

Samlevende har ikke arveret efter hinanden. Det kan samlevende heller ikke opnå, selvom de har boet sammen i mange år eller har fælles børn. Den eneste måde, hvorpå samlevende kan sikre hinanden bedst muligt, er ved at oprette et udvidet samlevertestamente.

Testamente samlevende med børn pris

Har du søgt efter ”testamente samlevende med børn pris”, kan du få denne oplyst ved at bruge prisberegneren her hos Dokument 24. Vi har samarbejdspartnere, der laver samlevertestamenter til en billig pris.

Udvidet samlevertestamente

Et udvidet samlevertestamente er for de par, der lever sammen uden at være gift. Det kan kun anbefales, at par, der lever på denne måde, får lavet dette dokument. Især hvis der er børn i forholdet.

Ugifte samlevende dødsfald

Oplever I som ugifte samlevende et dødsfald, kan det sætte den efterladte i en bekymrende situation. Ifølge arveloven er det nemlig ikke muligt for den ugifte samlevende at arve, medmindre der er oprettet et samlevertestamente.

Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Et udvidet samlevertestamente er et juridisk dokument, der kan ligestille samlevende med ægtefæller i forhold til arv. Som udgangspunkt arver samlevende ikke hinanden. Det gør de kun, hvis der er blevet oprettet et udvidet samlevertestamente.

Hvorfor oprette et udvidet samlevertestamente?

Med et samlevertestamente i hånden kan den efterladte samlever arve en stor portion af den samlede arv. Hvis I har udarbejdet dette dokument, skal barnet eller børnene nemlig kun have deres tvangsarv.

Arvelovens regler er gældende for samlevende uden testamente

Uden et udvidet samlevertestamente er arvelovens regler gældende. Arveloven er opdelt i flere arveklasser, der definerer, hvem der skal arve efter dig. I disse arveklasser er samlevende ikke inkluderet. Arveklasserne består blandt andet af ægtefæller og livsarvinger.

  • Ægtefæller: Den som den afdøde er gift med på dødstidspunktet.
  • Livsarvinger: Livsarvinger er børn, adoptivbørn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn og så videre.

Ud fra disse arveregler og arveklasser er det børnene, der arver, når deres forældre er ugifte samlevende.

Det er altså i mange tilfælde altafgørende, at ugifte samlevende med fællesbørn får oprettet dette vigtige dokument. Uden sådan et dokument kan de efterladte komme i en meget svær økonomisk situation, som kan være vanskelig at håndtere oveni sorgen og forandringerne.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, der er bindende, når personen, som har oprettet dokumentet, dør. I et testamente står der, hvem personen ønsker at testamentere hvad til. Det kan eksempelvis være, at en kær ven skal arve vedkommendes smykker, mens bilen går til fætter Peter og så fremdeles.

Hvad er et testamente, ugift samlevende m. fællesbørn

Selvom en person får skrevet dette dokument, er det ikke muligt at testamentere hele formuen væk, hvis der er arvinger. Eksempelvis skal ens livsarvinger altid have deres tvangsarv. Men alt det, der er tilbage efter fordelingen af tvangsarven, er personen selv herre over.

Flere typer af testamenter

Der findes ikke kun én form for testamente. Der er faktisk mange forskellige typer af testamenter. De er alle tilpasset den aktuelle situation for personen, der ønsker at oprette et testamente. Du finder eksempelvis et testamente til samlevende med særbørn, men også disse andre typer:

Med så mange typer at vælge mellem kan det være rart at få en testamentepris. Hvad er en testamentepris? Det kan du få svar på ved at bruge Dokument 24’s prisberegner.

Det er helt gratis og uforpligtende at bruge vores prisberegner for at se, hvor billigt vores samarbejdspartnere kan lave det for dig.

Hvordan bliver et testamente gyldigt?

Du kan desværre ikke sidde derhjemme og underskrive dit eget dokument. For at dokumentet bliver juridisk gyldigt, skal det være underskrevet af to vitterlighedsvidner eller være underskrevet foran en notar.

  • Notartestamente: Foretrækker du et notartestamente, skal dit dokument underskrives foran en notar i din lokale byret. Efter dette er gjort, bliver dokumentet indskrevet i Centralregistret for testamenter. Det betyder, at når du går bort, kommer dit testamente helt automatisk frem.
  • Vidnetestamente: Har du det bedre med et vidnetestamente, skal det underskrives af dig og to vitterlighedsvidner på samme tid. Dine vitterlighedsvidner må ikke være en af dine arvinger, men gerne en nabo, kollega, nær ven eller lignende. Du skal selv opbevare et vidnetestamente et sikkert sted, hvor dine efterladte kan finde det, når arven skal fordeles.

Det koster et lille gebyr, når du skal have et notartestamente. Vi anbefaler dog stadig, at du får lavet et notartestamente, da det er den sikreste vej til, at dine sidste ønsker bliver opfyldt.

Hvordan sikrer vi vores fællesbørn, når vi ikke er gift?

Den bedste måde at sikre jeres fællesbørn, når I ikke er gift, er ved at oprette et udvidet samlevertestamente. Det er godt nok ikke børnene, der arver med dette dokument. Til gengæld er det den ugifte samlever, der står tilbage med den økonomiske byrde.

Da den ugifte samlever kan komme til at arve 85 % af arven, kan jeres fælles børns fremtid sikres meget bedre, end hvis deres arv er sat ind på en forvaltningskonto. Det er nemlig det, der sker, hvis børnene er mindreårige. Arven vil stå der, indtil børnene bliver myndige.

Når den efterladte ugifte samlever står alene med alle udgifterne og ovenikøbet skal købe børnene ud af boligen, kan det være økonomisk uoverkommeligt for den efterladte part. Det kan derfor være en rigtig god løsning at få lavet et udvidet samlevertestamente.

Lav Testamente - Du sikrer familien på 15 min.