Ægtepagt engelsk oversættelse

Er du gift med en udlænding, der ikke taler dansk, kan I få oversat jeres ægtepagt. Det er en god idé, da der kan være uoverensstemmelser. Hos Dokument 24 hjælper vi med oversættelsen, så begge ægtefæller fuldt ud forstår, hvad ægtepagten betyder for jeres ægteskab, økonomiske forhold og fremtid.

 1. En ægtepagt hjælper med følgende
 2. Typer af ægtepagt
 3. Hvornår gælder ægtepagten?
 4. Kan jeg få min ægtepagt oversat til engelsk?

Få en ægtepagt med særeje - Kun 595,-

Svar på 8-10 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Ægtepagten under

Vi anbefaler at opsøge juridisk vejledning, hvis du skal giftes med en person, der ikke er dansk statsborger. Hos Dokument 24 vil vi kunne hjælpe dig til at forstå reglerne, som kan være lidt anderledes, når man bliver gift med en ikke-dansker.

Hos os kan du også få lavet en ægtepagt med engelsk oversættelse, så begge ægtefæller er indforståede med alle de økonomiske forhold i ægteskabet. 

Vi hjælper tillige gerne med øvrige spørgsmål i forbindelse med juridiske dokumenter og termer ved indgåelse af ægteskabet. Det kan være særeje, særeje-former, særeje ægtepagt pris, fuldt særeje, kombinationssæreje, skilsmisse, dødsfald, tinglysning, tinglysningsfuldmagt, ægtepagt med og uden særeje med videre.

En ægtepagt hjælper med følgende

En ægtepagt er en juridisk bindende aftale mellem to ægtefæller i forbindelse med deling af formuer. I ægtepagten vælges der, om hele eller dele af hver ægtefælles formue skal blive til særeje. Særeje skal ikke deles i tilfælde af skilsmisse, og derfor beholder man sin egen formue.

Når man bliver gift, bliver begge ægtefællers formuer indlemmet i det, der kaldes formuefællesskab eller fælleseje. Det sker helt af sig selv, medmindre man opretter en ægtepagt med særeje. Her noteres det, hvis ægtefællerne ønsker, at enten hele eller dele af formuen skal være særeje. Særeje deles ikke med ægtefællen, og bliver man skilt, beholder man sin formue.

Dette gælder, uanset om man gifter sig med en dansker eller en udlænding. Man skal blot være sikker på, at det er dansk lov, der er gældende.

Ægteskab uden ægtepagt, eksempel

Trine skal giftes med Rhys fra Storbritannien. Trine har en formue på 800.000 kroner, mens Rhys har en formue på 200.000 kroner. Uden en ægtepagt bliver formuerne slået sammen til i alt 1.000.000 kroner, som skal deles ligeligt ved skilsmisse.

Ægteskab med ægtepagt, eksempel

Trine og Rhys opretter en ægtepagt, da de skal giftes. De ønsker begge at beholde deres formuer i tilfælde af skilsmisse. Bliver de skilt, vil Trine derfor beholde de 800.000 kroner, mens Rhys beholder de 200.000 kroner 

Kort om ægtepagt

 • Bliver man gift uden en ægtepagt, vil ægtefællernes formuer blive til fælleseje, som skal fordeles ligeligt ved skilsmisse.
 • En ægtepagt er en aftale om fordeling af formuer ved skilsmisse.
 • En ægtepagt med særeje gør, at man kan beholde sin egen formue, hvis man bliver skilt.

Få ægtepagt i jeres ægteskab - Kun 595,-

Typer af ægtepagt

Hvis I beslutter at oprette en ægtepagt med særeje, skal I være opmærksomme på, at der findes flere typer af særeje. Det fuldstændige særeje og kombinationssærejet er de mest udbredte. De har hver deres økonomiske betydning i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald. Vi forklarer forskellene nedenfor:

Fuldstændigt særeje

Et fuldstændigt særeje betyder, at ægtefæller ikke skal dele formuer med hinanden - hverken ved skilsmisse eller død. Dermed tilgodeser man øvrige arvinger i stedet for hinanden. Det fuldstændige særeje anvendes ofte, hvis ægtefællerne har børn fra tidligere forhold, som kun skal arve fra deres biologiske forælder.

En anden situation, hvor et fuldstændigt særeje er smart, er, hvis den ene ægtefælle har stor gæld: Går Ægtefælle A for eksempel bort med en stor gæld, vil Ægtefælle B ”arve” denne gæld. Men med et fuldstændigt særeje arver Ægtefælle B ikke længere gælden.

Læg dog mærke til, at også ved et fuldstændigt særeje gælder arveloven med tvangsarv. Det betyder, at den længstlevende ægtefælle er berettiget til sin andel af tvangsarven. I Danmark udgør denne andel 25 % af den afdødes formue.

Ægtepagt fuldstændigt særeje, eksempel

Danske Trine og britiske Rhys er gift og har besluttet at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje. Bliver de skilt, findes der intet formuefællesskab, og de forlader ægteskabet med deres egne formuer. Går en af dem bort, for eksempel Rhys, gælder samme regler. Trine tildeles derfor kun den del af tvangsarven, hun er berettiget til som ægtefælle.

Kombinationssæreje

Ved kombinationssærejet deler ægtefællerne heller ikke deres formuer, hvis de bliver skilt. Men hvis den ene ægtefælle går bort, bliver hans eller hendes formue til fælleseje, mens den længstlevendes formue bliver til fuldstændigt særeje. Dermed tilgodeser man hinanden som ægtefæller, hvis den ene går bort.

Kombinationsærejet er den mest populære type ægtepagt i Danmark, da det både sikrer begge ægtefæller ved skilsmisse, samt sikrer den længstlevende ægtefælle ved dødsfald.

Ægtepagt kombinationssæreje, eksempel

Danske Trine og britiske Rhys skal giftes og opretter en ægtepagt med kombinationssæreje. Bliver de skilt, går de hver til sit med deres egne formuer, da der ikke er formuefællesskab ved skilsmisse. Går en af dem bort, for eksempel Rhys, omdannes hans formue til fælleseje, mens Trines formue bliver til fuldstændigt særeje.

Det betyder i praksis, at Rhys’ formue skal deles, men det skal Trines ikke. Som ægtefælle er Trine berettiget til halvdelen af Rhys’ formue, mens den anden halvdel fordeles i henhold til arveloven og eventuelt testamente.

Kort om typer af ægtepagt

 • Det fuldstændige særeje betyder, at ægtefællerne ikke deler formuer med hinanden - hverken i forbindelse med skilsmisse eller dødsfald (bortset fra tvangsarv). Læs mere her.
 • Kombinationssæreje betyder, at ægtefællerne ikke deler formuer ved skilsmisse, men det gør de ved dødsfald. Læs mere her.
 • Gælder både for ægteskab med dansker og udlænding.

Hvornår gælder ægtepagten?

Hvis man beslutter at få en ægtepagt, når man skal giftes, skal dokumentet først udfyldes. Det kan du selv gøre eller få hjælp af fagfolk hos blandt andet Dokument 24. Derefter skal ægtepagten tinglyses, før den træder i kraft. 

Bedst at få ægtepagt, før man bliver gift

Eksperterne anbefaler, at man altid opretter ægtepagten, før man bliver gift. Lovmæssigt er der ikke noget i vejen for at vente til efter, men der kan opstå problemer, hvis ægtefællerne ombestemmer sig.

Indtræder man i ægteskabet uden en ægtepagt, bliver begges formuer til formuefællesskab/fælleseje. Dette kan ikke laves om, medmindre begge parter ønsker det. Findes der ikke en juridisk bindende aftale, er man således fri til at ombestemme sig.

Ægtepagt før eller efter ægteskabet, eksempel

Trine og Rhys skal giftes, og de er enige om at lave en ægtepagt. De får det dog ikke gjort, inden de bliver gift. Trine tager de førnævnte 800.000 kroner med ind i ægteskabet, mens Rhys har en mindre formue på 200.000 kroner. Ved indtrædelse i ægteskabet uden en ægtepagt bliver formuerne til fælleseje med det samme.

Rhys ombestemmer sig efter brylluppet og ønsker ikke længere en ægtepagt. Dermed er Trine tvunget til fælleseje og vil miste mange penge, hvis de bliver skilt. Rhys, derimod, vil forlade ægteskabet med langt flere penge, end han kom med.

Lav selv ægtepagt med særeje online eller få hjælp fra en professionel

Som nævnt kan du godt selv både oprette en ægtepagt og efterfølgende selv tinglyse den, men det anbefales at konsultere fagfolk. Der kan nemlig være flere forhold i forbindelse med særeje-formerne i ægtepagten, som er både kringlede og svære at hitte rede i.

Hos Dokument 24 kan vi hjælpe og guide dig, hvorefter du selv kan udfærdige dokumentet hos os – dermed får du din ægtepagt med særeje online. Vi hjælper også gerne med tinglysningen, som er obligatorisk, før ægtepagten er gældende.

Det er ikke gratis at få dette dokument - prisen for ægtepagt kan svinge en del. Hos den lokale advokat kan prisen godt være høj, men hos Dokument 24 har vi gjort det så let og billigt for dig som muligt. Derfor er ægtepagt pris hos os lavere samtidig med, at vi vejleder og assisterer.

Når du laver din ægtepagt med særeje online, vil du også kunne få den udfærdiget meget hurtigere end hos den lokale advokat.

Kort om, hvornår ægtepagten gælder

 • Du kan selv lave ægtepagten online eller få hjælp fra fagfolk hos Dokument 24.
 • Ægtepagten er gældende mellem ægtefæller, når de bliver gift.
 • Ægtepagten skal tinglyses, før den er juridisk bindende.

Kan jeg få min ægtepagt oversat til engelsk?

Bliver du gift med en udlænding, er det en rigtig god idé at få den oversat til engelsk. Det kan vi hjælpe dig med hos Dokument 24, så både du og din udenlandske ægtefælle begge har et fuldt overblik over de fremtidige økonomiske forhold.

Du kan enten få en dansk eller engelsk version af din ægtepagt, og kan din ægtefælle ikke forstå dansk, vil en oversættelse være en god hjælp 

Gælder den danske lov for jer?

Før I opretter ægtepagten, skal I dog være sikre på, at den danske lovgivning i det hele taget gælder for jer. Har I begge haft fast dansk bopæl inden for de sidste fem år, kan I være sikre på, at det er den danske lovgivning, der gælder. Hvis ikke, bør I undersøge dette.

Man kan dog altid selv vælge, om man ønsker, at det er den danske lov, der skal gælde, hvis ovenstående ikke er opfyldt. Ønsker I det, skal I blot tilkendegive dette, når I laver ægtepagten.

Når ægtepagten er udfærdiget, skal den som nævnt tinglyses, før den er gyldig – det er ikke nok bare at underskrive den. Dette sker hos Tinglysningsretten, og tinglysning er ikke gratis. Der skal betales et beløb på 1.850 kroner (2024) i afgift til det offentlige. Ægtepagten er gyldig, når beløbet er betalt og tinglysningen underskrevet.

Når der skal underskrives, skal det gøres med MitID. Hvis man gifter sig med en udlænding, vil denne person ikke have et dansk CPR-nummer og dermed heller ikke have MitID. Den udenlandske ægtefælle skal stadig skriver under, men dette skal i stedet gøres via en tinglysningsfuldmagt. Herefter bliver ægtepagten gældende.

Kort sagt betyder det, at du giver en anden person, der har MitID, lov til at skrive digitalt under på dine vegne i denne tinglysningsfuldmagt. Ægtepagten betragtes herefter som juridisk bindende.

Kort om ægtepagt på engelsk

 • Du kan få ægtepagt både på dansk og engelsk.
 • Vær sikker på, at dansk lovgivning gælder ved ægteskab med udlænding.
 • Udlænding kan anvende tinglysningsfuldmagt til at skrive under.

Kontakt Dokument 24 for hjælp og viden

Skal du giftes og har spørgsmål omkring de juridiske termer såsom ægtepagt, særeje, særeje-former, særeje ægtepagt pris, oprettelse af ægtepagt eller tinglysning, så kontakt os gerne hos Dokument 24 her på hjemmesiden. Her kan du også selv lave dine dokumenter med vores hjælp.

Hos Dokument 24 vil du altid være i trygge hænder, idet vi udelukkende samarbejder med branchens bedste fagfolk. Disse eksperter har mange års erfaring inden for ægtepagter. De kan derfor hjælpe dig med at udfærdige den type ægtepagt, der passer til dine behov. Vi giver dig dermed en bedre ægtepagt pris end hos den lokale advokat på en let og hurtig måde.

Ægtepagt engelsk oversættelse: Du har måske søgt efter

Opret ægtepagt