Underpant

Underpant er en form for panteret, der giver en kreditor (långiver) rettigheder over en ejendom som sikkerhed for et lån. Det betyder, at hvis låntageren ikke tilbagebetaler lånet som aftalt, kan kreditor gøre krav på den pantsatte ejendom og få den solgt for at inddrive det skyldige beløb.

Eksempel: Når en virksomhed ønsker at tage et lån og stadig vil have adgang til at bruge de pantsatte genstande, såsom maskiner eller inventar, i sin daglige drift. Ved at oprette et underpant sikrer pantsætteren, at långiveren har en sikkerhed i tilfælde af misligholdelse af lånet, samtidig med at pantsætteren stadig kan drage fordel af at have genstanden til rådighed.

Hvad er pant?

Pant er en sikkerhedsret, der angiver, at en anden person end ejeren af en genstand (panthaveren) har ret til værdien af genstanden, før ejeren selv. Dette betyder, at pant er en form for sikkerhed, der anvendes i forbindelse med lån. Som udgangspunkt kan pant opdeles i to hovedgrupper, herunder;

  1. Håndpant er en form for panteret, hvor den pantsatte genstand fysisk overdrages til kreditor (panthaver) som sikkerhed for et lån. Dette betyder, at låntageren ikke har adgang til eller brugsret til genstanden, mens lånet er aktivt. Panthaveren opbevarer genstanden indtil låntageren, har tilbagebetalt lånet.
  2. Ved underpant forbliver den pantsatte genstand fysisk hos låntageren, men rettigheden til genstanden dokumenteres og tinglyses for at sikre kreditorens (panthaverens) rettigheder.

Underpant i ejerpantebrev

Når en ejendom skal pantsættes, kan ejeren oprette et ejerpantebrev. Dette brev dokumenterer, at ejeren giver en kreditor (panthaveren) underpant i ejendommen som sikkerhed. Ejerpantebrevet indeholder typisk oplysninger om ejendommen, lånebeløbet, renten, afdragsbetingelserne og eventuelle andre vilkår for lånet.

Tinglysning af ejerpantebrev

For at gyldiggøre et ejerpantebrev skal denne tinglyses jf. Tinglysningsloven § 1a. Ved at Tinglysning sikres en juridisk beskyttelse af aftaler, der indgås om pantebrevet, og af ejendommen i forbindelse med eventuelle aftaler eller retsforfølgning. Tinglysningen sikrer, at pantet er synligt for offentligheden og andre potentielle kreditorer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.