Udløsningsret

Udløsningsret henviser til en situation, hvor der er flere panthavere på samme ejendel eller ting. I sådanne tilfælde har hver panthaver ret til at "udløse" en anden panthaver, når denne forsøger at foretage et udlæg eller realisere deres pant i den pågældende ejendom. Ved at udløse en anden panthaver træder man ind i deres fordring og panteret.

Udløsningsretten giver hver panthaver mulighed for at beskytte deres egen fordring og panteret i tilfælde af, at en anden panthaver forsøger at realisere pantet. Det er en måde at prioritere mellem forskellige panthavere og sikre, at deres rettigheder bliver respekteret.

Eksempel: En ejendom er pantsat til to forskellige kreditorer, herunder kreditor A og B. Hvis kreditor A beslutter at gøre udlæg i ejendommen og forsøger at realisere sit pant, har kreditor B, som også har panteret i ejendommen, ret til at "udløse" kreditor A. Dette betyder, at kreditor B kan betale kreditor A det beløb, som kreditor A ville have fået ved at realisere pantet, og dermed træde ind i kreditor As position som panthaver på ejendommen.