Udløsningsret

Udløsningsret henviser til en situation, hvor der er flere panthavere på samme ejendel eller ting. I sådanne tilfælde har hver panthaver ret til at "udløse" en anden panthaver, når denne forsøger at foretage et udlæg eller realisere deres pant i den pågældende ejendom. Ved at udløse en anden panthaver træder man ind i deres fordring og panteret.

Udløsningsretten giver hver panthaver mulighed for at beskytte deres egen fordring og panteret i tilfælde af, at en anden panthaver forsøger at realisere pantet. Det er en måde at prioritere mellem forskellige panthavere og sikre, at deres rettigheder bliver respekteret.

Eksempel: En ejendom er pantsat til to forskellige kreditorer, herunder kreditor A og B. Hvis kreditor A beslutter at gøre udlæg i ejendommen og forsøger at realisere sit pant, har kreditor B, som også har panteret i ejendommen, ret til at "udløse" kreditor A. Dette betyder, at kreditor B kan betale kreditor A det beløb, som kreditor A ville have fået ved at realisere pantet, og dermed træde ind i kreditor As position som panthaver på ejendommen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.