Udbytteskat

Udbytteskat referer til den skat, der pålægges udbytteudbetalinger fra et kapitalselskab til dets aktionærer eller anpartshavere. I 2024 ligger udbytteskattesatsen på henholdsvis 27% og 42%. Satsen for udbytteskat varierer år for år.

Hvad er udbytteskat?

Udbytteskat er en beskatningsform rettet mod aktionærer og anpartshavere, der gerne vil have udbetalt udbytte af deres investeringer i virksomheden. Udbytte er den del af overskuddet, som et selskab beslutter at udbetale til sine aktionærer som afkast på deres investeringer.

Sådan fungerer udbytte

Når en virksomhed har overskud, kan den vælge at udlodde en del af dette overskud som udbytte til sine aktionærer eller anpartshavere. Det betyder, at overskuddet i virksomheden fordeles mellem dens ejere og investorer.

Regler for udbytte

Reglerne for udbytte skal fremgå af virksomhedens vedtægter. Ved udlodning af udbytte skal virksomheden have tilstrækkelig kapital eller reserver ifølge regnskabet. Det betyder, at eventuelle underskud fra tidligere år skal dækkes først ved et overskud, før der kan betales udbytte af det resterende overskud.

Hvad er satsen for udbytteskat?

I 2024 er satsen for udbytteskat opdelt i to niveauer, herunder 27% og 42%.

  • Hvis udbyttet er mindre end 61.000 kr., vil den lave sats på 27% gælde.
  • Hvis udbyttet overstiger 61.000 kr., skal der betales 42% skat på den del, der overstiger dette beløb. Det betyder, at udbyttet bliver beskattet som aktieindkomst.

Hvordan indberettes udbytteskat?

For at indberette udbytteskat skal der foretages to separate indberetninger. Begge indberetninger kan gøres via Skattestyrelsens hjemmeside her.  

  1. Indberetning af udbytteangivelse – Her skal det samlede udbyttebeløb og den samlede udbytteskat indberettes. Dette indebærer at angive det samlede beløb af udbytte, der er modtaget, samt den samlede skat, der er betalt af dette udbytte.
  2. Indberetning af danske og/eller udenlandske udbyttemodtagere – I denne indberetning skal hvert enkelt udbyttemodtagerbeløb brutto angives. Dette betyder, at der skal rapporteres det beløb, som hver enkelt udbyttemodtager har modtaget uden fradrag eller justering.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.