Udlodning

Udlodning refererer til fordelingen af aktiver eller midler fra en virksomhed, en forening, en fond eller en arv blandt dens ejere, deltagere eller arvinger. Det indebærer en opdeling af værdierne mellem de berettigede parter i henhold til de gældende regler og vilkår.

Udlodning af udbytte

Udlodning af udbytte er en specifik type udlodning, der finder sted i forbindelse med selskaber og deres aktionærer. Når et selskab genererer overskud eller indtjening, kan det beslutte at udbetale en del af disse overskud til sine aktionærer som udbytte.

Udlodning af arv

Når en person afgår ved døden, og der er en arv, skal arven normalt fordeles mellem arvingerne. Udlodning af arven indebærer, at de forskellige aktiver, herunder ejendom, penge, værdipapirer eller personlige ejendele, fordeles blandt arvingerne i overensstemmelse med arveloven eller den afdødes testamente.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.