Simpel fordring

En simpel fordring er en betegnelse for et almindeligt pengekrav. Ved simple fordringer er der ikke blevet udstedt eller udarbejdet et gældsbrev. En simpel fordring er derfor typisk enten en faktura eller en kassekredit. Det er muligt at overdrage simple fordringer, men det kræver, at skyldneren beholder sine rettigheder.

Overdragelse af simple fordringer

Man kan overdrage simple fordringer til en anden kreditor. Overdragelsen må dog ikke stille skyldneren dårligere. Det vil sige, at skyldneren fortsat skal have de samme rettigheder. Skyldneren skal også informeres, hvis fordringen bliver overdraget. Det er underordnet, om det er overdrageren eller erhververen, der informerer skyldneren om overdragelsen.

Hvordan er simple fordringer stillet i et konkursbo?

Hvis en virksomhed eller privatperson går konkurs, vil kreditorerne få gavn af de aktiver, der var i konkursboet. Det skyldes, at aktiverne skal fordeles blandt kreditorerne. Der findes dog forskellige typer af fordringer, og derfor er de blevet inddelt i forskellige kategorier. Det betyder, at nogle fordringer har højere prioritet end andre. Simple fordringer er ikke de første, der bliver dækket.

  • Privilegerede fordringer: Lønkrav, skattekrav og sikrede fordringer skal dækkes først. De har førsteprioritet og skal betales fuldt ud, før man dækker andre fordringer. Man går altså ikke videre i prioritetsordenen, før alle privilegerede fordringer er betalt.
  • Simple fordringer: Usikrede fordringer, f.eks. fakturaer, bliver først betalt, når de privilegerede fordringer er blevet betalt fuldt ud.
  • Efterstillede fordringer: Lån fra aktionærer m.m. bliver kun dækket, hvis der fortsat er midler tilbage i konkursboet, efter at de to første kategorier er blevet dækket.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.