Retskreds

En retskreds er en betegnelse for et område, som hører under en bestemt domstol. Det vil sige, at domstolen har kompetence over retskredsen. Retskredsen bestemmes i de fleste tilfælde ud fra det geografiske område, men i visse tilfælde kan det også bestemmes ud fra sagstypen.

I Danmark er der 24 byretskredse, to landsretter og én Højesteret.

  • Byretskreds: Hver af de 24 byretskredse har hver sin ret. Sø- og Handelsretten befinder sig i København og er en ret, der hører under retskredsene i København og omegn.
  • Landsretterne: Der er to landsretter er Østre Landsret og Vestre Landsret. Østre Landsrets retskreds er Øerne, hvor Vestre Landsrets retskreds er Jylland.
  • Højesteret: Den højeste domstol i landet er Højesteret, som fungerer som en appeldomstol for sager i hele landet

Hvor finder jeg min retskreds?

Den relevante retskreds bestemmes typisk ud fra enten din eller modpartens adresse. I visse tilfælde kan sagens art dog også spille en rolle. Hvis du ønsker at finde din retskreds, skal du klikke her. Når du indtaster din adresse, fortæller hjemmesiden dig, hvor den nærmeste retskreds er.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.