Retsforlig

Et retsforlig er en betegnelse for, at to parter løser en tvist uden en dom. Parterne indgår i stedet en aftale foran en domstol, som bliver bindende for begge parter. Aftalen har retskraft for parterne, hvilket indebærer, at parterne kan håndhæve aftalen på samme måde som en dom. 

Hvis parterne ikke kan nå til enighed om retsforliget, vil sagen fortsætte som en retssag. Det vil sige, at sagen i stedet vil blive afgjort af en dommer eller nævneting.

Konsekvensen af at man ikke overholder et retsforlig  

Et retsforlig er bindende for parterne, og parterne skal derfor overholde aftalen. Hvis en part ikke overholder aftalen, har den anden part mulighed for at søge om retslig håndhævelse af det pågældende forlig. Retslig håndhævelse indebærer, at retten går ind og sikrer, at begge parter overholder aftalen.

Hvorfor er en retsforlig bedre end en dom?

Der er en række fordele ved at indgå et retsforlig fremfor en retssag, herunder:

  • Ressourcer: Ved at indgå et retsforlig sparer man ressourcer. Det gælder både økonomiske- og tidsmæssige ressourcer, da man udelukker en længere retssag, som kan blive omkostningsfyldt.
  • Kontrol: Begge parter har kontrol over, hvad udfaldet af aftalen bliver. Den samme mulighed har parterne ikke ved en dom, hvor det blot er en dommer eller et nævneting, der bestemmer udfaldet. Ved et retsforlig kan parterne i stedet forhandle sig frem til en aftale.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.