Partnerselskab (P/S)

Et partnerselskab forkortes P/S og er en særlig selskabsform, der findes i Danmark. Den består af et aktieselskab og kommanditselskab/interessentselskab, hvor to eller flere partnere (personer eller selskaber) går sammen om at drive virksomhed sammen. Tidligere gik et partnerselskab under navnet kommanditaktieselskab.

Hvad er et partnerselskab?

Et partnerselskab er en juridisk enhed eller selskab, der kombinerer træk fra både aktieselskaber og kommanditselskaber/interessentskaber. Denne selskabsform er kendetegnet ved at have minimum to forskellige selskabsdeltagere, herunder:

  • En komplementar – Komplementaren er den eller de personer, der hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser.
  • En kommanditist (også kendt som kommanditaktionær) – Kommanditaktionæren hæfter begrænset, hvilket betyder, at deres ansvar er begrænset til det beløb, de har indskudt i selskabet.

Det er ofte en fordel at have et anpartsselskab (ApS) som komplementar, for at opnå begrænset hæftelse og undgå personlig hæftelse for ejendele i tilfælde af forpligtelser.

Fordele ved et partnerselskab

Der er en række fordele ved et partnerselskab, herunder:

  1. Begrænset hæftelse – Selskabsformen kombinerer aktieselskabets begrænsede hæftelse med interessentskabets skattefordele.
  2. Skattefordele – Beskatningen sker på ejerniveau, og der er mulighed for at modregne underskud i en anden indkomst.
  3. Fleksibel struktur – Mulighed for forskellige selskabsformer og -deltagere, herunder både juridiske og fysiske personer som partnere.

Hvordan stifter man et partnerselskab?

Der stilles en række krav til stiftelse af et partnerselskab, og disse er følgende:

  • Krav til startkapital – Ved oprettelse skal der indskydes minimum 400.000 kr. i selskabet. Det er dog muligt at indbetale beløbet delvist.
  • Stiftelsesdokument – Ved oprettelse skal der udarbejdes et stiftelsesdokument, hvor selskabsdeltager, deres indskud og regler for komplementarens indflydelse fremgår.
  • Vedtægter – Der gælder de samme krav til vedtægter, som der gør sig gældende for aktieselskaber. Det betyder, at forholdet mellem kommanditisterne samt komplementarerne skal også fremgå under vedtægter.
  • Ledelse – Selskabsdeltagerne skal beslutte, om ledelsen skal bestå af en bestyrelse og direktion eller direktion og tilsynsråd. Begge ledelsesstrukturer er mulige.
  • Årsregnskab – Partnerselskaber er underlagt Årsregnskabsloven og der skal derfor udarbejdes årsregnskab i overensstemmelse med loven.

Er et partnerselskab den rigtige løsning?

Sammenlignet med andre selskabsformer giver partnerselskaber en række juridiske og skattemæssige fordele, dog kan der ligeledes være en række begrænsninger at være opmærksomme på. Valget af partnerselskab afhænger af flere faktorer, og det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.