Pacta sunt servanda

Pacta sunt servanda er et latinsk udtryk, der betyder "aftaler skal overholdes". Det er et grundlæggende juridisk princip, der henviser til forpligtelsen om at opfylde indgåede aftaler og kontrakter. Principet er anerkendt både nationalt og internationalt og udgør en central del af kontraktretten og folkeretten.

Betydning i international ret

Pacta sunt servanda gælder særligt i international ret. Ifølge Wien-konventionen er stater forpligtede til at overholde aftaler eller traktater, de har indgået med hinanden. En stat, der er indtrådt i en traktat, skal opfylde de forpligtelser, der er fastsat i traktaten, medmindre kontraktbruddet er gyldigt.

Pacta sunt servanda i kontraktret

Princippet om pacta sunt servanda gælder også i kontraktret. Når to eller flere parter indgår en kontrakt, skal parterne opfylde deres forpligtelser i henhold til kontrakten. Hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser, kan den anden part søge retsmidler eller erstatning for brud på kontrakten.

Undtagelser

Selvom pacta sunt servanda er et grundlæggende princip, er der nogle undtagelser, der kan begrænse eller fravige forpligtelsen til at overholde en aftale. Nogle af de almindelige undtagelser omfatter;

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.