Pålydende værdi

Den pålydende værdi er en betegnelse inden for finansielle instrumenter, som bruges til at angive den officielle værdi, der er angivet på instrumentet. Det er den værdi, der er fastlagt ved udstedelsen af instrumentet og bruges som referencepunkt for beregning af renter, udbytte eller andre finansielle forpligtelser.

Definition

Pålydende værdi henviser til den nominelle eller angivne værdi af et finansielt instrument, såsom en obligation, aktie eller pengeseddel. Det er den værdi, der er angivet på instrumentet og repræsenterer dets stykstørrelse eller nominelle værdi.

Anvendelse

Pålydende værdi anvendes primært inden for tre områder:

  • Obligationer – I tilfældet med obligationer repræsenterer den pålydende værdi det beløb, som udstederen skylder obligationsejerne ved udløb af obligationen. Det er også grundlaget for at beregne rentebetalinger på obligationen. For eksempel kan en obligation udstedes med en pålydende værdi på 1000 kr.  og en årlig rente på 5%. Det betyder, at obligationsejeren vil modtage 50 kr. i rentebetalinger hvert år, indtil obligationen når sin udløbsdato.
  • Aktier – I nogle tilfælde kan aktier have en pålydende værdi. Det er den nominelle værdi pr. aktie, der er fastlagt ved udstedelsen af aktierne og bruges til juridiske eller regnskabsmæssige formål. Dog har mange moderne selskaber aktier uden nogen pålydende værdi eller med en meget lav værdi, da aktiernes værdi primært bestemmes af udbud og efterspørgsel på markedet.
  • Pengesedler – I nogle lande kan pengesedler have en pålydende værdi, der er trykt på sedlen. For eksempel kan en pengeseddel have en pålydende værdi på 100 kr., hvilket indikerer, at sedlen repræsenterer 100 kr. i værdi.

Det er vigtigt at skelne mellem den pålydende værdi og markedsprisen på et finansielt instrument. Markedsprisen kan variere og være højere eller lavere end den pålydende værdi, da den påvirkes af faktorer som udbud og efterspørgsel, økonomiske forhold og investorernes forventninger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.